Stikkord: Gyldendal Rettsdata

Går tungt inn i Strawberry-satsing

Karnov Group og Flemming Breinholt (bildet) kjøper 40 prosent av aksjene i rettsdata-satsingen Strawberry Law. Med investeringen følger nordiske muskler og navneskifte.

Fire ferske fjes til forlag

Åtte medarbeidere sa opp i Gyldendal Rettsdata før jul. Nå er de erstattet med fire nye.

Åtte går fra Gyldendal til Strawberry

Åtte medarbeidere går fra Gyldendal Rettsdata. Neste stoppested: Strawberry.