annal

(oftest i flertall) skrifter med korte opptegnelser av historiske begivenheter i tidsfølge; årbøker. Av latin (libri) annales «årlige (bøker)», substantiv i flertall av annalis «årlig», avledet av annus «år», som også har gitt lånordene anno og annuell (Katlev, Kluge).