Zuber-duper prisvinner

Frank Zuber ble i går tildelt NORLAS oversetter pris for 2018 under den norske mottakelsen på Frankfurt-messen.

«Oversetterne er de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden. Deres arbeid er av helt avgjørende betydning. For å kaste lys over dette arbeidet, deler NORLA ut årlig en oversetterpris», skriver NORLA selv i sin begrunnelse.

GRATULASJONSKLEM FRA REGJERINGEN: Zuber med kulturminister Skei Grande.

Prisen går annethvert år til oversettere av skjønnlitteratur og annethvert år til faglitterære oversettere. Torsdag kveld ble prisen delt ut for 13. gang, og overrekkelsen var ved kulturminister Trine Skei Grande. I år gikk prisen til en faglitterær oversetter, nemlig Frank Zuber.

«En inspirasjon til videre arbeid»

«Frank Zuber er en engasjert og utrettelig ambassadør for norsk faglitteratur i Tyskland. Frank gir seg ikke før han har funnet forlag til den boken som han har valgt ut», skriver NORLA videre i sin pressemelding.

BLE PRISET AV NORLA: Zuber med direktør Margit Walsø.

Zuber oversetter fra norsk til tysk. Han har mastergrad i skandinavistikk, germanistikk og anglistikk fra Goethe-universitet i Frankfurt og har studert i Frankfurt, Oslo, Odense og Southampton. Zuber har oversatt flere skjønn- og faglitterære titler – men det var særlig for den store innsatsen for å formidle norsk sakprosa han ble hedret torsdag kveld. Han har nemlig bidratt til at flere norske fagbøker har blitt utgitt på tysk.

«Neste år er Norge gjesteland på bokmessen i Frankfurt og det gjøres en formidabel innsats fra alle tyske oversettere i disse dager. NORLA vil gjerne hedre og ære alle tyske oversettere for det de gjør for norsk litteratur. Det er derfor flott å kunne gi NORLAs oversetterpris til Frank Zuber som en inspirasjon til videre arbeid med å fremme norsk sakprosa i de tysktalende landene».

Oversetterprisen er på 20.000,- norske kroner, i tillegg til et inntil tre ukers opphold i Oslo – fortrinnsvis i forfatterleiligheten i Litteraturhuset.