Læremiddel-Oscar til norske forlag

– Dette er rett og slett den gjeveste prisen et læremiddel kan bli tildelt, sier Svein Skarheim.

Frankfurt-messen handler ikke bare om kjøp og salg av oversetterrettigheter til thrillere, biografier og barnebøker. I messehall 4 ha det vært stor aktivitet knyttet til «Education and Learning».

Under bokmessen i Frankfurt utdeles den prestisjetunge BELMA-prisen (Best European Learning Materials Awards). Det deles ut priser for beste læremiddel utgitt i Europa, uavhengig av språk. En jury sammensatt av representanter fra flere europeiske land vektlegger læreverkets evne til å integrere moderne pedagogisk virkemidler og at sentrale elementer som dybdelæring og elevenes analytiske resonneringsevne er ivaretatt.

Gull og sølv

– Dette er rett og slett den gjeveste prisen et læremiddel kan bli tildelt, fastslår en godt fornøyd Svein Skarheim, forlagsdirektør for utdanning i Aschehoug. For også i år ble det pris med hjem i kofferten.

Gyldendal forlag vant gull for sitt norskverk Salto i kategorien læreverk fra 1-7 klasse. Og Aschehoug reiste hjem med sølv for sitt læreverk i tysk Leute, i kategorien læreverk for 8. klasse til 10. klasse.

Norske lærebokforlag har nærmest gjort det til en vane å forsyne seg på det europeiske prisbordet i Frankfurt, så noe må vi gjøre riktig på læremiddelfronten i Norge.

Kanskje kommer kunnskapsministeren?

I sine takketaler fremhevet begge de stolte og glade forlagsrepresentantene to suksessfaktorer: De tette og gode arbeidsforholdene mellom forfatterne og forlaget, og viktigheten av å involvere lærere og elever i en tidlig fase når nye læreverk skal utvikles.

I rekken av gratulanter savnet Svein Skarheim én:

– Trine Skei Grande er i Frankfurt. Statssekretæren i Utenriksdepartementet er i Frankfurt. Men Jan Tore Sanner er ikke her. Det er nesten litt rart. Her hadde helt sikkert kunnskapsministeren hatt mye å glede seg over. Kanskje neste år?

 

Foto: GLAD DIREKTØR-DUO: Svein Skarheim fra Aschehoug og Anne Cathrine Knudsen fra Gyldendal.