Vil piffe opp bibliotekene

Drammen 20150812. Kulturminister Thorhild Widvey (H) lanserer regjeringens bibliotekstrategi i Drammensbiblioteket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kulturminister Thorhild Widvey vil gjøre folkebibliotekene om til moderne kulturarenaer.

Oslo (NTB): Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil gjøre det trauste folkebiblioteket om til en moderne kulturarena. Samtidig erkjenner hun at kvaliteten er høyst varierende fra kommune til kommune.

I dag la hun fram regjeringens nye bibliotekstrategi. Den inneholder flere tiltak som skal sørge for et bedre tilbud, men ingen konkrete krav om åpningstider, tilbud eller antall ansatte lokalt.

– Jeg har tillit til lokaldemokratiet, og det er opp til kommunene selv å prioritere biblioteket. Noen kommuner har satset veldig mye på bibliotekene, andre har ikke gjort det i like stor grad, sier Widvey til NTB.

Blir bedre

Kulturministeren mener regjeringens strategi legger forholdene til rette for et bedre tilbud ved alle landets bibliotek. Blant annet skal digitalt innhold bli mer tilgjengelig, også filmer og dataspill. I tillegg skal Nasjonalbiblioteket styrke fellestjenestene og slik bidra til å frigjøre ressurser lokalt.

– Folkebibliotekene skal bli kulturarenaer for framtiden. Vi vil ha pulserende bibliotek som sprer informasjon, kunnskap og kulturarv, sier Widvey.

Hun lover at det skal bli enklere og mindre byråkratisk å søke om utviklingsmidler til arrangementer og aktiviteter. Potten til dette har økt med 70 prosent på to år til 48,5 millioner kroner.

– Jeg tror dette vil være til hjelp for bibliotek som ikke har klart å bli mer åpne og debattinteresserte, sier hun.

Drammen 20150812. Kulturminister Thorhild Widvey (H) lanserer regjeringens bibliotekstrategi sammen med direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre i Drammensbiblioteket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Kulturminister Thorhild Widvey (H) lanserer regjeringens bibliotekstrategi sammen med direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre i Drammensbiblioteket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil merkes

En gjennomgang NRK har gjort viser at pengebruken er ulik rundt om i landet. For eksempel bruker Fedje kommune rundt 1.000 kroner per innbygger på bibliotektjenester, mens Elverum kun setter av 177 kroner.

Direktør Aslak Sira Myhre i Nasjonalbiblioteket mener det er mye som kan gjøres for å utjevne forskjeller i bibliotektilbudet.

– For eksempel skal vi sørge for gratis metadata til bibliotekene fra 2016 som gjør at de slipper å kjøpe katalogdata fra Biblioteksentralen. I tillegg vil vi utvide ordningen med fjernlån fra depot og sørge for at kostnadene i større grad havner hos staten, sier han.

Nasjonalbiblioteket har selv bidratt til å utforme strategien som ble lansert i Drammen onsdag. Samme dag la Statistisk sentralbyrå fram tall som viser at rundt 40 prosent har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

Det er en nedgang på rundt 10 prosentpoeng fra 2005. Nedgangen er spesielt stor blant de mellom 16 og 44 år, mens de yngste og de eldste bruker biblioteket omtrent som før.