Vil du hjelpe Kulturrådet?

I 2015 runder Kulturrådet 50 år og skal stake ut veien videre. Du er invitert til å komme med dine innspill.

I løpet av jubileumsåret skal Kulturrådet utforme ny strategi for sitt arbeid. Rådet er i gang med diskusjonen om rolle og veivalg fremover og ønsker innspill fra deg.

Invitasjonen til å delta i strategiarbeidet er åpen for alle interesserte. Rådet ønsker en fri arena for innspill og debatt:

– Vi ønsker alle velkommen til å delta. Dette er første gang vi åpner for direkte dialog i vårt strategiarbeid, og vi er spent på tilbakemeldingene som kommer, sier rådsleder Yngve Slettholm.

 

Tre spørsmål

Kulturrådet ønsker svar på følgende spørsmål:

  1. Hvorfor er kunst og kultur viktig?
  2. Hva er Kulturrådets viktigste oppgave?
  3. Hva bør Kulturrådet satse på fremover?

 

… med korte svar

Har du synspunkter på disse spørsmålene, kan du gå inn på Kulturrådets sider. Her kan du gi korte svar, maksimalt 500 tegn per spørsmål.

Innspillsperioden strekker seg frem til torsdag 15. januar 2015, og alle seriøse innspill forelegges rådet i rådsmøtet 2. februar 2015.