– Vi er åpne for samtaler

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Eystein Hanssen forteller at Forfatterforbundet og NFFO allerede har invitert de øvrige forfatterorganisasjonene til et felles møte i juni for å diskutere en mulig samling på feltet.

– Vatnes signal om at DnF vil møte oss for sonderinger er et positivt signal. Vi er åpne for samtaler med alle, sier Forfatterforbundets leder, Eystein Hanssen til Bok365.

Forrige helg avholdt Den norske Forfatterforening sitt årsmøte, og der ble det bestemt at de skulle starte sonderingsarbeid med tanke på en mulig sammenslåing med Forfatterforbundet. Hanssen forteller at arbeidet allerede er i gang:

– Sammen med NFFO har vi allerede invitert DnF og de andre forfatterorganisasjonene til et felles møte i juni, der alle åpent og uten noen forpliktelser kan drøfte mulighetene for en samling på feltet.

Det har vært anspent mellom de to skjønnlitterære forfatterforeningene denne senvinteren, med store diskusjoner rundt hvem som skal stå bak utdelingen av Statens kunstnerstipend.

Hvordan vil du beskrive samarbeidsklimaet mellom Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening for øyeblikket?

– Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening har et konstruktiv samarbeid på flere områder. De åpenbare eksemplene er forhandlingene om en ny Normalkontrakt og utfordringene knyttet til kunstig intelligens. Jeg opplever at begge organisasjonene ser dette som felles utfordringer som er av eksistensiell betydning for forfattere flest.

Vatne uttaler at det er et behov for å «erstatte spekulasjoner med fakta» – dine tanker om det?

– Uttalelse «erstatte spekulasjoner med fakta» er det heller ikke vanskelig å være enig i på generelt grunnlag, uten at jeg vet konkret hva det siktes til her.

LES OGSÅ: – Vi må erstatte spekulasjoner med fakta

Fram med paraplyen?

Hvordan ser du for deg at en sammenslåingsprosess mellom de to foreningene bør foregå?

– Som sagt har Forfatterforbundet sammen med NFFO invitert til en unilateral prosess med alle forfatterorganisasjonene, der man sonderer mulighetene for, og styrker og svakheter ved et mer formalisert samarbeid. Paraplyorganisasjon er nevnt som en måte å løse dette på, men selv en paraply kan ha mange forskjellige utforminger og status, og de forfatterorganisasjonene som ønsker å vurdere en slik modell må selvsagt få tid. DnFs initiativ kommer på toppen av dette. Vi har foreløpig svart DnF at vi gjerne møtes, men at DnFs henvendelse må ses i sammenheng med prosessen vi allerede har satt i gang med NFFO, sier Hanssen.

Han påpeker at Forfatterforbundet helt siden starten har ment at det er fornuftig å se på en formell samling av forfatterfeltet, enten i en paraplyorganisasjon, eller i en større, sammenslått organisasjon.

– Fordelene er, slik vi ser det, først og fremst en bedre koordinert innsats mot de felles utfordringene vi har, og på fagområder som jus/avtaleverk, merkantile tjenester, politikkutforming og påvirkningsarbeid, medlemssystemer og håndtering av stipender m.v. Etter vårt skjønn er det ikke nødvendig med 6 forskjellige sekretariater for å organisere 8 – 10 000 forfattere, det burde holde med ett, sier Hanssen, og fortsetter:

– I en slik prosess må det tas hensyn til de enkelte organisasjonenes identitet og hvilke opphavere de organiserer, hvis ikke strander prosjektet. Det er nettopp slike spørsmål vi ønsker å åpne for i møtet vi har invitert til i juni.

Noe skepsis

– Jeg registrerer at det er en del skepsis til forslaget, og det kan jeg historisk sett forstå. Derfor er det helt sentralt at alle litterære opphavergrupper må kjenne seg like godt, eller bedre, ivaretatt i en slik ny konstellasjon, enn det som er tilfellet i dagens situasjon.

Hvordan reagerer medlemmene i Forfatterforbundet på ideen om en sammenslåing med Den norske Forfatterforening?

– Forfatterforbundets medlemmer er vant til tanken om en sammenslått organisasjon/paraply for hele feltet, og den tanken opplever jeg at lever uforstyrret videre. Jeg har fått noen få enkelthenvendelser fra medlemmer, men opplever at vår medlemsmasse ser an denne saken inntil vi har hatt møter med DnF og hørt DnFs konkrete tanker, så vel som de andre organisasjonenes tanker.