Disse fikk stipend

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, (foto: Ilja C. Hendel)

Over 12 000 søknader kom inn til Statens kunstnerstipend - rundt 110 forfattere har mottatt støtte.

– Å satse på kunst og kultur er å investere i demokrati og fellesskap. Det er særleg viktig i ei usikker og krevjande tid som no. Kunstnarar må sikrast gode levekår til å jobbe med fri og uavhengig kunst. Det kjem heile samfunnet til gode, sier fungerende utvalgsleder for Statens kunstnarstipend Arnfinn Bjerkestrand i en pressemelding.

I år kom det inn over 12 237 søknader fra kunstnere i 23 ulike kunstnergrupper. I dag fikk de vite hvem som får tilskudd, og blant dem finner vi 110 forfattere.

Styrket for 2024

Bjerkestrand sier at det rekordstore antall søknader vitner om en høy kunstnerisk aktivitet i Norge, og at konkurransen om midlene er stor.

– Vi har 120 representantar i 23 komitear som har vurdert søknadene. Dei har gjort tøffe prioriteringar og svært mange kvalifiserte søkjarar får avslag. Dersom vi skal følgje opp kulturmeldingas mål om levande kunstnarmiljø over heile landet, er ei framleis styrking av kunstnarstipenda det mest effektive tiltaket. Utvalet vil halde fram med å jobbe for det, seier Arnfinn Bjerkestrand.

Regjeringen styrket Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024.

– Stipenda er viktige for å sikre at kunstnarar får tid og rom til å drive med kunstnarisk utviklingsarbeid og stipenda går direkte til kunstnarskap. Regjeringa styrkte ordningane under Statens kunstnarstipend med 20 millionar kroner for 2024 og det betyr mellom anna 44 nye stipendheimlar til fordeling i år. Dette er med på å sikre fleire kunstnarar ein meir stabil og føreseieleg økonomi i ei krevjande tid, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i pressemeldingen.

Her kan du se hvem som mottok stipend!