Var på biblioteket hver dag

Birgitte Lange (Foto: Nora Lie)

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange forteller at hennes #lesehelt som ung var bibliotekaren på Bygdø bibliotek.

I Forleggerforeningens #lesehelt-stafett inviteres offentlige personer til å fortelle om sin lesehelt og hvorfor lesehelter er viktige for samfunnet. Hver dag noen uker fremover vil ulike toppolitikere, næringslivsledere og andre offentlige personer fortelle om sine lesehelter.

Generalsekretær i Redd Barna Birgitte Langes #lesehelt var bibliotekaren på Bygdø bibliotek på 1970-tallet:

– På syttitallet var jeg på Bygdø bibliotek hver ukedag det var åpent, og hver gang var Anne Lindal der og loste meg inn i voksenbøkenes verden.