Utsatt frist på rekordgebyrer

RUNDT:sdf

Storforlag får ekstra tenketid på Konkurransetilsynets halvmilliard. Høyesterett-anken av det forrige milliongebyret til Cappelen Damm og Gyldendal blir muligens ferdige med på denne siden av jul.

Mange satt kaffen i halsen da Konkurransetilsynet i slutten av september i år varslet om spektakulære overtredelsesgebyr, på totalt en halv milliard kroner, til de fire forlagseierne av Bokbasen. Gyldendal ble varslet om et mulig overtredelsesgebyr på 202 millioner, Cappelen Damm 152 millioner, Vigmostad & Bjørke 93 millioner og Aschehoug 51 millioner kroner.

Har bedt om bedre tid

Forlagenes jurister fikk to måneders frist til å svare på anklagene, og fristen hadde derfor utløp i går. Et eller flere av forlagene, har imidlertid bedt om bedre tid til gjensvaret. Med dette har det kommet beskjed fra Konkurransetilsynet i Bergen at alle de fire forlagene får utvidet fristen til 24. januar neste år.

– Utsatt frist er innvilget etter søknad fra enkelte parter. Av likhetshensyn har vi da også gitt utsatt frist til sakens øvrige parter, sier Jan Petter Fedje, prosjektleder i Konkurransetilsynet, til BOK365.

Intet svar fra ankeutvalget

Konkurransetilsynet er de siste årene blitt oppfattet som noe av en pest og en plage hos våre største forlag. I begynnelsen av oktober anket både Cappelen Damm og Gyldendal lagmannsrettens dom i gebyrsaken vedrørende påstått boikott av leveranser til Interpress, inn for Høyesterett.

Høyesterett – vestibylen

Lagmannsrettens flertall på to dommere opprettholdt gebyrene, mens mindretallet på én stemte for at Konkurransetilsynets vedtak måtte oppheves.

Det knytter seg nå stor interesse til behandlingen i Høyesteretts ankeutvalg, som enten kan avvise anken, eller slippe saken videre til behandling hos landets øverste domstol. Håpet er at en avgjørelse vil komme før jul.