Utgir Handke i ny drakt

Gyldendal utgir fire av Nobelprisvinner Peter Handkes bøker på ny.

– Peter Handkes forfatterskap står sentralt i den europeiske litteraturen og i
perioden 1971 – 1996 ga Gyldendal ut 11 verker av ham. I anledning tildelingen av Nobelprisen 2019 er vi glade for å gjøre fire av Handkes tekster tilgjengelig igjen, sier sjefredaktør i Gyldendal Cathrine Bakke Bolin.

I begynnelsen av desember gir Gyldendal ut fire av Peter Handkes mest sentrale verker i ny drakt.

De fire bøkene som nå relanseres er Målmannens angst ved straffesparkmerket (1971), Kravløs ulykke (1974), Hjemreisen (1981) og Mitt år i Ingemannsbukten (1996).

Peter Handke (f. 1942) ble tildelt Nobelprisen for «et innflytelsesrikt arbeide, som har utforsket periferien og det spesifikke i den menneskelige erfaringen med nyskapende språk». Han er med dette Gyldendal Norsk Forlags sekstiende vinner av Nobelprisen i litteratur.