Usikker på konsekvensene

Men Forfatterforeningens leder er glad for at Regjeringen har fulgt opp kunstnerøkonomiutredningen.

– Vi er positive til at Regjeringen har tatt kunstnerøkonomiutredningen innover seg.

Det sier Sigmund Løvåsen, lederen i Den norske Forfatterforeningen i en umiddelbar kommentar til Statsbudsjettet.

 

Kunstnernes inntekt har gått ned det siste året. Samtidig strømmer nye grupper til kunstneryrkene. Den såkalte «kunstnerøkonomiutredningen» som ble igangsatt tidligere i år skulle gi svar på blant annet følgende:

Hvordan møte utfordringer knyttet til nedgang i inntekter fra kunstnerisk virke, uten å gi hele regningen til staten?

Hvordan styrke kunstnernes evne til å leve av det de skaper? Hvilken rolle bør henholdsvis næringsperspektiv og entreprenørskap ha?

Og hva bør en eventuell instans for kunstnerøkonomi ha som oppgaver?

 

13 millioner

I dag kom noe av svaret. I budsjettet som ble lagt frem i formiddag skriver Kulturdepartementet at de følger opp kunstnerøkonomiutredningen, kalt Kunstens autonomi og kunstens økonomi,  ved å styrke flere ulike tiltak i årets budsjett med drøyt 13 millioner kroner. Det settes av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, til å styrke pilotprosjektet for utstillingshonorar, samt til en ytterligere satsing på det visuelle feltet gjennom økt støtte til kunsthaller og større kunstforeninger. Det foreslås også en styrking av Skuespiller- og danseralliansen samt en økning av musiker- og ensemblestøtten og innkjøpsordningene for litteratur i Norsk kulturråd.

 

Stipender

Sigmund Løvåsen synes det er positivt. Spesielt er han glad for at det er lagt på 1,5 millioner kroner til forfatterenes vederlag i inkjøpsordningen

– Det er noe vi ønsket. Det er bra, sier Løvåsen til BOK365.

– I tillegg var vi spent på stipendordningen. Nå er det opprettet nye arbeidsstipend til en eller annen kunstgruppe, foreløpig uklart hvilken. Vi kunne likevel ønsket oss at de hadde oppjusert størrrelsen på stipendene mer enn de har gjort.

 

Les også: – Vår kulturpolitikk vises tydelig

 

Mye bra

Løvåsen synes likevel det er mye bra i budsjettet: – Det er mye som er videreført, men med en indeksregulering. Vi forfattere er også nevnt i forbindelse med en gaveforsterkningsordning. Der er det økning, sier han

Knutepunktfestivalene reduseres fra 16 til to i det nye budsjettet. Blant annet er ikke lenger Norsk litteraturfestival på Lillehammer en knutepunktfestival. Hva tenker Forfatterforeningen om det?

– Det spørs hvordan Kulturrådet, som nå overtar ansvaret, organiserer støtten til festivalen. Det viktigste er at ingen midler forsvinner på veien når de overføres til Kulturrådet. Om det blir noen negative konsekvenser vet vi ikke ennå, sier Sigmund Løvåsen.

 

Les også: – Åpner for nullmoms på e-bøker