–Åpner for nullmoms på e-bøker

Kristenn Einarsson.

–Argumentasjonen for nullmoms på digitale nyhetsmedier gjelder også for e-bøker, mener Forleggerforeningens leder Kristenn Einarsson.

–Vi håper at en tilsvarende endring for bokbransjen vil bli tatt med i Stortingsbehandlingen, sier Kristenn Einarsson om forslaget til momsfritak for digitale nyhetsmedier. Einarsson mener argumentasjonsrekken for å fjerne nettavis-momsen også må være gyldig for e-bøkene.

I sitt fremlegg til statsbudsjett ønsker Regjeringen økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform, og vil derfor å innføre nullsats for merverdiavgift for nettaviser i 2016. Proveny-effekten av forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016.

 

–Fjerner vesentlig hinder

–Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen tar sikte på å sende formell notifikasjon av et merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) så snart som mulig.

 

Etterspør tilsvarende endring

–Når man i statsbudsjettet skriver som begrunnelse for nullsats for elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier at «Det avgiftsmessige skillet mellom papir og elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier er en avgiftsulempe ved overgang til digitalt format i mediebransjen», så er det forunderlig at man ikke har pekt på at det samme er tilfelle med e-bøkene. Man burde derfor ha signalisert at man vi gjøre en tilsvarende endring i bokbransjen, sier Kristenn Einarsson. –Vi håper at dette vil bli tatt med i Stortingsbehandlingen.

 

–Mindre penger til litteratur

Ellers er Kristenn Einarsson en smule betenkt over hva han har rukket å lese seg til i løpet av en drøy formiddagstime:

–Det ser ut til å være en nedgang for Norsk Kulturfond, hvorav vel rundt 75 prosent går til litteraturformål, fra saldert budsjett for 2015 til 2016. I tillegg er støtten til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer flyttet hit. Dermed ser det ut til at det blir mindre penger til litteraturformål, sier Einarsson og legger til at Kulturrådet selv kan svare mer presist på dette. –Hvis dette er korrekt, er det ingenting i utviklingen som tilsier at dette er klok litteraturpolitikk.