Ukraina forbyr russisk litteratur

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj (Foto: Wikimedia Commons)

Russiske forfattere og artister blir forbudt å spre sine verk i Ukraina.

Det ukrainske parlamentet har nylig vedtatt to nye lover for å stoppe spredning av russisk kultur i landet.

En av lovene innebærer et forbud mot import og distribusjon av bøker og andre trykksaker fra Russland, Belarus og Donbass. Russiske forfattere får heller ikke tillatelse til å trykke bøker i Ukraina, uten først å gi avkall på sitt russiske pass og påta seg et ukrainsk statsborgerskap. Forbudet vil gjelde kun personer som har beholdt russisk statsborgerskap etter at Sovjetunionen kollapset i 1991.

Det behøves nå også særskilt tillatelse for import av russiskspråklige bøker.

Forbyr russisk musikk

Den andre loven omfatter russisk musikk, som nå vil bli forbudt i offentlige rom i Ukraina. Dette gjelder også igjen for russiske borgere født etter 1991.

«Musikalske verk fra den invaderende staten (Russland) påvirker separatistiske stemninger i befolkningen» skriver parlamentet i en pressemelding.

Det er et unntak for musikere som aktivt tar stilling mot invasjonen.

Trenger kun Zelenskyjs underskrift

Lovene trenger kun å bli underskrevet av Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, for å bli gjeldende – men det er lite som tilsier at han noen innvendinger. Lovforslagene mottok bred støtte i parlamentet.

Fra offentlig hold i Ukraina beskrives lovene som nødvendige etter at Russland i lang tid har forsøkt å utradere den ukrainske identiteten.

Fra offentlig hold i Moskva derimot, påstår de russiske myndighetene at lovgivningen undergraver Ukrainas store russisktalende befolkning.