– Tror det er plass til dem

ØNSKER NEXTORY VELKOMMEN: Aschehoug-toppsjef Mads Nygaard.

NEXTORY-LANSERINGEN: Forlags- og bokhandlertopper spår fortsatt vekst for lyd, men tror lønnsomheten kan bli utfordrende for strømmeselskapene.

I dag er det duket for Nextorys lenge varslede lansering i Norge. En runde hos norske bokbransjetopper indikerer at nykomlingen ønskes velkommen.

– Aschehoug ønsker alltid nye bidragsytere, som kan hjelpe til med å skape forfatterskap og spre litteraturen, velkommen, fastslår Mads Nygaard. Men Aschehougs toppsjef understreker at økonomien i dette kan være krevende:

– Å utvikle lydstrømmetjenester er svært ressurskrevende og per i dag er det ikke lett å tjene penger på det, men det er alltid plass til de som er flinke og tilbyr en god tjeneste.

John Thomasgaard, direktør for Norli-kjeden, er inne på samme spor: – Det blir spennende å se om det er noen som får lønnsomhet ut av dette. Jeg anta at lav lønnsomhet vil bremse hungeren litt etter hvert.

Til svenske nivåer?

Alexander Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing, understreker at en solid omsetningsøkning må til, for at regnestykket etter hvert skal kunne gå opp:

– I dag tar strømmetjenestene en uforholdsmessig stor andel av inntektene for å distribuere bøker andre har utviklet og spilt inn, uten distribusjonskostnader eller retur. Dette vil nok endre seg, og strømmetjenestenes andel vil gå ned til svenske nivåer, noe som vil medføre større inntekter til forlag og forfattere. Dermed vil strømmetjenestene trenge større omsetning for å drive lønnsomt. Et anslag er at brutto strømmeinntekter vil flate ut på 750–800 millioner i omsetning om tre–fire år. Da vil det trolig være to eller tre store aktører og noen nisjeaktører, sier Henriksen.

Ikke ferdig utviklet

De fleste av forlagstoppene Bok365 har snakket med tror på fortsatt omsetningsvekst:

– Det er rimelig å anta at strømmemarkedet vil fortsette å vokse. Justert for folketallet har vi fortsatt en del å gå på sammenlignet med for eksempel med Sverige. Om Nextory lykkes eller om det blir lansert andre strømmetjenester er vanskelig å vite. Cappelen Damm er glad for alle som vil satse på utvikling av strømmetjenester og annen ny, infrastruktur for boka i Norge, sier Cappelen Damms toppsjef Tom Harald Jenssen.

Elizabeth Sellevold (Foto: BOK365)

– Markedet er nok ikke ferdig utviklet, så det bør være plass til flere. Det er positivt for oss med nye aktører som bidrar til å gjøre våre lydbøker tilgjengelige, sier Elizabeth Sellevold, forlagssjef i Vigmostad & Bjørke.

Forlagssjef i Kagge, Jorunn Sandsmark, ønsker også nye aktører velkommen: – Det er plass til alle strømmetjenester som tilbyr anstendige betingelser. Konkurranse er avgjørende for en sunn utvikling i bransjen.

Positivt for bokbransjen

Bokhandel-toppene er forberedt på skarpere konkurranse i tiden som kommer, både strømmeselskapene imellom, og med an:

John Thomasgaard (Foto: BOk365)

– Mye tyder på at dette markedet vil vokse videre. Jeg tror vi vil oppleve økende konkurranse fra nordiske og internasjonale aktører i årene fremover. Det vil fortsette å skape dynamikk. Hvor mange aktører det er plass til er opp til kundene å avgjøre. Vårt fokus vil alltid være å skape de beste produktene og tjenestene – og konkurrenter som pusher oss til å stadig bli bedre er alltid bra, sier John Thomasgaard, direktør for Norli-kjeden, og legger til: – For bokbransjen er det bare positivt med tjenester som verdsettes av leserne, så må markedene gå seg til slik at det blir igjen noe til de som utgir og skriver.

Kreative og flinke

Også Kine Søby, konstituert administrerende direktør i ARK, bekrefter at de betrakter strømme-boomen med betydelig interesse: – Vi følger utviklingen tett og er helt sikker på at det vil få stor betydning for bransjen.

– Jeg vil tro at strømming har en god fremtid. Alt boksalg som forsvinner fra fysisk bokhandel er utfordrende for de fysiske butikkene og medlemmene våre, sier Helén Foss, leder for Fri Bokhandel, og legger til: -Men det nytter ikke å henge med hodet av den grunn. Er det noe corona-situasjonen har vist, så er det hvor tilpasningsdyktige, kreative og flinke bokhandlerne våre er. 2020 var et godt år for mange av våre medlemmer, og jeg håper den nærheten og bevisstheten rundt det å handle lokalt ble forsterket.