Tronstads dagbøker digitalisert

Leif Tronstads originale dagbøker fra andre verdenskrig er blitt digitalisert i forbindelse med NRK-serien «Kampen om tungtvannet».

Professor Leif Tronstads dagbøker er nå fritt tilgjengelige for allmennheten, melder Riksarkivet. Tronstad er hovedperson i TV-serien «Kampen om tungtvannet», som nå sendes på NRK1.

Leif Tronstad var kjemiker, professor ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim og motstandsmann under krigen. Riksarkivet har Leif Tronstads originale dagbøker fra perioden september 1941 til hans død. Dagbøkene er nå fritt tilgjengelige for innsyn. Materialet er skannet, der du altså kan lese dagbøkene.

 

Dagbøkene finner du her.

 

Tronstad interesserte seg for tungtvann, og han var blant annet konsulent for Norsk Hydro da selskapet opprettet tungtvannsanlegget på Vemork i Telemark.

 

Rømte fra Norge 

Etter den tyske okkupasjonen, drev Tronstad etterretningsarbeid i Norge. Mandag 22. september 1941 gjør han den første innførselen i dagbøkene. Den dagen reiser han med tog fra Trondheim til Oslo, og skriver:

«Efter A’s arrestasjon forstod jeg at stillingen for mig var blitt uholdbar. Bestemte mig straks for ikke å vende tilbake. Avreisen var spennende. Ventet inngripen fra Gestapo. Men turen til Oslo gikk bra. Var 13-års bryllupsdag med alvorlig stemning. Tungt.»

Fire dager senere krysset Tronstad grensen til Sverige. Derfra flyktet han videre til Storbritannia, hvor han arbeidet for Forsvarets Overkommando, blant annet med sabotasjeaksjonen mot anlegget på Vemork.

 

 Tronstad-stor

Virkelighetens Leif Tronstad (Foto: NTNU UB)

 

 

Skriver om aksjonen

Tirsdag 2. mars 1943 kriver Tronstad om aksjonen mot Vemork to dager i forveien:

«Store overskrifter i dag om G.side [Gunnerside var navnet på operasjonen], med fantastiske beretninger om angrep på Vemork, som utvilsomt må ha vært vellykket fra vort synspunkt. God virkning her for anerkjennelsen av norsk ytelse og ofre, samt personellets mot og snarrådighet og dyktighet! Håber bare at lidelsene for de hjemme ikke blir altfor tunge.»

Av hensyn til spoilers i forhold til dem som ikke kjenner den videre historien i detalj, stopper vi der.

 

Hovedbilde: Espen Kloumann Høiner som TV-seriens Leif Tronstad (Foto: NRK)