– Tilbudet vårt står

- Tilbudet vårt om et forlik på 2 mill. kroner står fremdeles, sier Ida Håvik i Reitan Convenience, etter at Juritzen Forlag er dømt til å betale 6,5 mill. kroner pluss saksomkostninger.

-Vi er glad for å ha fått medhold. Samtidig skulle vi gjerne vært denne saken foruten, sier Ida Håvik, sjef for kommunikasjon og samfunnsansvar i Reitan Convenience.

I dag falt dommen i Juritzen-Reitan-saken. Partene strides om retur av nesten 100 000 Juritzen-bøker etter  at Interpress Norge, eid av Reitan Convenience, i oktober 2014 besluttet å avvikle sin bokdistribusjon.

Juritzen ønsket å gjøre opp i bøker, Interpress ønsket cash. Interpress får fullt medhold i sine krav. Partene har avtalt en returrett, ikke en bytterett, understrekes det i domspremissene.

-Vi har tidligere tilbudt Juritzen en reduksjon fra 6,5 mill. kroner til 2 mill. kroner og oppgjør over tre år, Nå må de i stedet betale 6,5 mill. kroner pluss saksomkostninger, betalt over to uker, sier Ida Håvik til BOK365. -Arve Juritzen har sagt at et slikt krav kan føre til at forlaget går over ende. Vi har intet ønske om noe slikt, så vårt tilbud om et forlik på 2 mill. kroner står fremdeles ved lag.