Tidenes dårligste januar-tall?

En salgsnedgang på 24 prosent, viser Forleggerforeningens månedsstatistikk. Men heldigvis lyver tallene.

Januar-tallene fra Forleggerforeningen gir mange gode grunner til å sette både kaffen og frokosten i vrangstrupen. Den totale bokomsetningen ut fra distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Lydbokforlaget og Bokbasen) er ned 17,9 prosent i forhold til samme måned i fjor. Ser vi kun på allmennboksalget (3-5 og 9) er tallene enda dystrere: ned 24,1 prosent. Verre utvikling har vi knapt sett opp gjennom årene med månedlige statistikker.

Senere Mammut-uttak

Heldigvis har de dårlige tallene en god forklaring:

– Mammutsalget kommer senere i år. Sammenliknet med fjoråret kommer det meste av salget fra distributørene etter januar, ikke i januar som i fjor. Det var også noen enkelttitler med uvanlig stort salg i januar 2018, kan Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson (bildet) berette. Returen på nyåret påvirker også tallene.

Nedgangen i bokgruppe 1 (skolebøker) på 15,6 prosent skyldes ikke minst undergruppen 1.1 (grunnskolen), som viser minus 25,5 prosent. Dette skyldes langt på vei den kommende grunnskolereformen og blir en gjenganger i statistikkene frem til sommeren neste år.

Skjønnlitterær «kollaps»

Ser vi på undergruppene viser månedsstatistikken at skjønnlitteraturen kommer dårligst ut – med en nedgang på 65,6 prosent for norsk skjønnlitteratur for voksne og 43,5 prosent for oversatt skjønnlitteratur for voksne. Men her finnes det altså forklaringer, så verdien av å fordype seg i ymse kategorier vil være begrenset før vi sitter med de akkumulerte tallene ved utgangen av februar.