Alt på skinner i Gyldendal

Gyldendal-sjef John Tørres Thuv.

Gyldendal med gode regnskapstall for 2016.

I dag kom fjorårets siste kvartalstall fra Gyldendal ASA til Oslo Børs. Alt går på skinner i konsernet. Inntektene holder seg på samme nivå som året før, mens driften rasjonaliseres. Resultatet blir bedre driftsmargin og høyere overskudd. Samlet omsatte konsernet for litt over 2 milliarder. Før skatt sitter Gyldendal-konsernet igjen med et overskudd i 2016 på 93 millioner kroner, en økning på 9 millioner fra 2015.

Fjoråret bød på et generasjonsskifte i ledelsen av landets mest ærverdige forlagshus. Inn som konsernsjef kom den tidligere ARK-sjefen John Tørres Thuv, mens Trine Must overtok som styreleder. Gyldendal ASA er delt opp i to hoveddeler; Gyldendal Norsk Forlag og Ark Bokhandel. I tillegg eier konsernet halvparten av Forlagssentralen, samt 48,5% av De norske Bokklubbene.

 

Forlagsdriften

Gyldendal Norsk Forlag er landets nest største. Omsetningen for forlagsdriften – inkludert andelene i Kunnskapsforlaget ANS (50 %), Bestselgerforlaget AS (50 %) og Lydbokforlaget AS (50 %) – ble i fjor 777 millioner kroner, tilnærmet uendret fra året før. Driftsresultatet på 97,5 millioner er likevel solide 17,7 millioner bedre enn året før. Årsaken er reduserte driftskostnader.

Bestselgerne fra forlaget var Jørn Liers Horst krimbøker, både for voksen og for barn, og Jens Stoltenbergs biografi. Gyldendal Rettsdata er også en betydelig bidragsyter til det gode resultatet.

 

ARK Bokhandel

Bokhandelkjeden ARK økte antall butikker til 116, fem flere enn året før. Samtidig økte inntektene med 5 millioner i 2016. Samlede driftsinntekter ble på nesten 1,2 milliarder. Driftsresultatet ble på 75 millioner, uendret fra tidligere.

 

 («Driftsresultat» er en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader, altså før avskrivninger, nedskrivninger, skatt og renter.)

 

Les også: Kjøp Gyldendal