– Tekster på eget morsmål er en menneskerett

6. februar er Samefolkets dag. (foto: iStock)

Den forrige nordsamiske «Bibal», som utkom i 1895, ble oversatt av en dødsdømt fange etter Kautokeino-opprøret, Lars Jakobsen Hætta. Nesten 125 år tok det før Bibelselskapet utga ny nordsamisk bibel. Arne Christian Konradsen lover nye satsinger både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

– Det er en menneskerett å høre tekster på morsmålet ved viktige hendelser i livet, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er en grunnlovsfestet rett i Norge at «den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Det er også et sentralt kirkelig anliggende å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle på morsmålet. Derfor er de samiske satsingene helt sentrale for Bibelselskapet, sier forlagssjef Arne Christian Konradsen. For tiden har Bibelselskapet prosjekter i gang på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.
I dag vaier samenes flagg i vinden, for å feire er «samenes nasjonaldag». Samefolkets dag har vært med oss siden 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Langsiktig arbeid
Arbeidet med den nordsamiske bibeloversettelsen startet i 1986 og ble fullført i 2019. Da var det en god stund siden sist, for å si det forsiktig:
– Den forrige nordsamiske «Bibal» utkom i 1895 og ble oversatt av en dødsdømt fange etter Kautokeino-opprøret, Lars Jakobsen Hætta, forteller Konradsen. – Sørsamisk og lulesamisk bibeloversettelse startet tidlig på 1990-tallet og skjer i samarbeid med Sverige.

Det er et langsiktig arbeid, og både Sametinget og Kirkerådet/Samisk kirkeråd støtter oversettelsene økonomisk. Listen for språklig kvalitet er lagt høyt, og flere av de fremste samiske språkekspertene deltar. På norsk side er det i dag ti samiskspråklige medarbeidere i disse tre prosjektene.

Samisk tekstbase

MED FLERE INITIATIV PÅ SAMISK: Bibelselskapet og Arne Christian Konradsen.

– Kirken er blitt en av de viktigste arenaene for bruken av samiske språk. Men bibeltekstene brukes også i skolen. De er viktige for all samisk språkutvikling, og særlig for de minste språkene, lulesamisk og sørsamisk. Universitetet i Tromsø har en omfattende database med digitalisert samisk tekst, forteller Arne Christian Konradsen.
Bibelen utgjør en stor andel av tekstmengden i denne databasen: 10,6 prosent av det sørsamiske, 20,8 prosent av det lulesamiske og 2,4 prosent av nordsamiske innholdet.

– Må være tilgjengelige
– Kong Harald sa ved åpningen av Sametinget i 1997 at «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer». Stadig flere steder blir Samefolkets dag feiret, fordi det bor samer over hele landet. Og likevel er det merkelig få som er kjent med samisk språk, kultur og religiøsitet. Det er derfor svært viktig for Bibelselskapet å sørge for at de samiske bibeltekstene er tilgjengelige over hele Norge – i skolebibliotek, offentlige bibliotek, i kirker og på menighetskontor, sier Konradsen, og legger til: – Her er både bibliotekstjenesten og bokhandlerne nødvendige og uvurderlige medarbeidere. Bibliotekene må se sitt ansvar for å formidle god kvalitetslitteratur på samiske språk, og der er bibeltekstene ledende. Kirkene bestiller ofte sine bøker gjennom lokale bokhandlere. Når tekstene er tilgjengelige og ikke minst synlige der, kan de lettere komme i bruk.

Flere samiske utgivelser
Bibelselskapet har mange samiske titler ute: I 2018 kom Kirkeårets tekster for første gang på sørsamisk (Åarjelsaemien bijpeleteksth). Omslaget er basert på den sørsamiske drakten og utformet av den sørsamiske kunstneren Meerke Vekterli. I 2019 kom hele Bibelen på nordsamisk (Biibbal 2019) i tre utgaver: klassisk, standard og trend. Den vakre standard-utgaven med lavvo-motiv av den samiske kunstneren Britta Marakatt-Labba er blitt spesielt populær. Det nye testamentet på lulesamisk kom i 2003 og er utgitt i Sverige. For tiden oversettes Det gamle testamentet. I løpet av 2022 kommer en prøveutgave av fem nye testamente-bøker på sørsamisk (Aalkovisnie Baakoe lij). Det kommer også to samiske lydbokutgivelser: Det nye testamentet (Ođđa Testamenta) på nordsamisk og Aalkovisnie Baakoe lij på sørsamisk. Hele den nordsamiske lydbibelen er planlagt ferdig 2024. Et komplett nytestamente på sørsamisk kommer i 2024. Bibelen på lulesamisk vil foreligge mot slutten av 2020-tallet.

Med ambisjoner
– All tilgjengelig samisk bibeltekst kan leses parallelt med flere norske bibeloversettelser på bibel.no, og her kan man også lytte til opplesing av samiske bibeltekster, forteller sier Arne Christian Konradsen, som gikk løs på jobben som forlagssjef i Bibelselskapet/Verbum i fjor. Han legger ikke skjul på at de har ambisjoner på forlagssiden, blant annet med oppkjøpet av Vårt Land Forlag før jul: – Vi ønsker å nå et bredere publikum med utgivelsene våre. Det tror jeg er en realistisk ambisjon, hvis vi gjør de riktige grepene.