– Tar livet av bøkene

ØNSKER LENGRE LIV FOR BØKENE: Anders Aasen Berget i Frisk Forlag.

– Det egentlige problemet er den fryktelig korte livssyklusen for bøker, sier Frisk-forlegger Anders Aasen Berget, som synes royalty-sakene er trist for forfatterne. Han oppfordrer forlagene til å tenke nytt.

– Det er ulovlig dersom kontrakten ikke er fulgt. Og det er trist dersom forfattere ikke får det de skal ha, de fortjener virkelig hver krone av sin royalty. Slik kommenterer forlegger

Anders Aasen Berget i Frisk forlag de siste ukers royalty-debatt.

Frisk Forlag har plassert seg i motsatt ende av problemkomplekset her. Ikke bare forholder de seg til vilkårene i normalkontrakten og er krystallklare på at royaltyprosenten er garantert uansett salgspris. Forfatterne beholder også samme royalty hvis boken kommer i pocketutgave.

Flere royalty-utbetalinger

I tillegg får alle Frisk-forfatterne 10 000 kroner til å holde lanseringsfest, og ikke minst: royalty-utbetaling fire ganger per år:

– Når lesere benytter vår nettbokhandel, har vi pengene på konto innen 30 dager. Da kan vi sende royalty-andelen videre til forfatter raskere. Det er bare rett og rimelig at forfatterne får sin royalty-andel raskt, og ikke må vente til 1. mai året etter utgivelse. Per i dag får de royalty fire ganger i året, og vi ser på digitale løsninger som gjør det mulig å betale ut enda oftere, forteller Anders Aasen Berget.

– Ikke bærekraftig

Det er imidlertid noe annet som opptar Frisk-forleggeren i langt sterkere grad:

– Det egentlige problemet her, som ingen snakker om, er den fryktelig korte livssyklusen til bøker. Bøker får gjerne bare to-tre måneder i bokhandelen før de blir returnert, og ved retur forsvinner den viktigste salgs– og markedsføringskanalen for de fleste forlag, sier Aasen Berget, og legger til: – Det virker som “dumpingpris” er det eneste tiltaket som gjenstår hvis ikke boka umiddelbart lykkes i bokhandelen. Det er ikke bærekraftig, verken for miljøet eller for bok-økonomien. Selv om forfatter beholder sin royaltyprosent, vil det være minimalt igjen til både forlag og forfatter med slike priser. Her kan mange forlag utfordres til å tenke nytt.

Minst fem år

– På hjemmesiden gir dere følgende garanti til forfatterne deres: «Ingen dumping av pris (og din royalty) på mammutsalg eller lignende. Vårt mål er at boken din skal selge i minst 5 år (og markedsføres deretter)»?

– Vi gjør det vi kan for å holde bøkene våre verdifulle og relevante i minst fem år. Dette krever mye av oss som forlag i forhold til markedsføring og annonsering, men det gir bøkene tiden de trenger til å nå sine lesere. Vi kan ha salgskampanjer, men deltar ikke på mammutsalg eller lignende, sier Anders Aasen Berget, og legger til: – Dersom forfatter selv ønsker å prøve ut spesielle tilbud eller pakkeprising, så ser vi på det og økonomien i det sammen.

– Hva tenker dere eventuelt om royaltyberegning ut fra nettopris, slik blant andre Bonnier-forlegger Alexander Even Henriksen har tatt til orde for?

– Det viktigste for oss er at forfattere blir behandlet likt og vet at de har samme vilkår. Hvis nettopris lar seg løse på en god måte, så er vi positive til det.