Tap, tap og atter tap

Betalingsstoppen i Norsk Bokdistribusjon åpner for mange spørsmål. Det blir spennende å se hva advokatfirmaet Ro Sommernes kan bringe av informasjon til kreditorene. Her får du en liten kjørebok.

Torsdagens beskjed om at det innføres betalingsstopp i Norsk Bokdistribusjon kom ikke som noen stor overraskelse i bransjen. Helt siden fjorårets framleggelse av regnskapet for 2017, etterfulgt av daglig leder Eirik Thorhallssons hastige avgang, har ryktene gått. Regnskapet for 2017 viste et driftsunderskudd på nesten åtte millioner kroner etter en samlet omsetning på 11 mill.

Les også: Full krise – innfører betalingsstopp

Underskudd fra dag én

Norsk Bokdistribusjon ble startet av Bokkompaniet Holding i 2014 under navnet «Litt-Link».  Oppstarten kommer i tomrommet som var oppstått etter at den Reitan-eide distributøren Interpress var blitt nedlagt. Ideen er å distribuere bøker til andre utsalgssteder enn bokhandel, men antagelig har man også valgt å distribuere til søsterselskapet Boklageret.

Hovedkonkurrenten er bok- og bladforlagenes distributør, Bladcentralen – en aktør med bruttoomsetning på over milliarden.

Første driftsår oppnår Norsk Bokdistribusjon en omsetning på 5 millioner, driftsunderskuddet blir på 0,5 millioner. Året etter, 2016, fordobler man omsetningen til 10 millioner, men driftsunderskuddet tredobles samtidig til 1,5 millioner. Antagelig er det dette året at det inngås ambisiøse avtaler om bokleveranser til butikkjedene Coop og Europris.

Taper sju kroner på en tier

Våren 2017 hentes nåværende sjef i Bladcentralen, Erik Thorhallsson, inn som ny daglig leder. Mye går likevel galt. Regnskapet viser at omsetningen dette året øker med 10 prosent til 11 millioner, men samtidig dobles lønnskostnadene fra 25 til 50 prosent av omsetningen. Andre driftskostnader øker også med hele 5 millioner kroner. Dermed klarer man kunststykket å tape nesten 8 millioner av en omsetning på 11. For hver tier tjent, bokfører man med andre ord et tap på sju kroner.

Hvem finansierer bukkerittet? Det gjør leverandørene: forlag og speditører. Ved inngangen til 2018 beløper den kortsiktige gjelden seg til 25 millioner, mens det på bankkontoen ikke lyser mer enn 5 millioner.

Vi sitter ikke med noen komplett oversikt over leverandørene til Norsk Bokdistribusjon, men de store forlagene har neppe levert annet enn relative ukurante varer i mindre kvanta.  BOK365 er imidlertid kjent med mindre forlag som har levert bøker det ikke engang er tilbakelevert oppgave på – bøker som virker å ha «forsvunnet» i systemet.

Norsk Bokdistribusjon er nå blitt en del av «Notabene-konsernet» etter at Bokkompaniet Holding er tilført mer enn 100 butikker fra tidligere DNB-eide «Nye Notabene».

Notabene-butikkene, Boklageret og Norsk Bokdistribusjon blir med dette å dele samme sentrale boklager på Hokksund, om det har vært klare skiller på hvilke varelager som har tilhørt hvem innen konsernet er uklart.

Daglig leder ut – ingen inn

Sommeren 2018 er regnskapene for foregående år klare. På kort tid og under dramatikk, forlater Erik Thorhallsson umiddelbart posten som daglig leder. Det ansettes ikke ny, men styreleder Robert Johansen, en av fire Boklageret-gründere – alle med 20 prosent hver seg av aksjene i Bokkompaniet Holding – tar nå en mer aktiv rolle som arbeidende styreformann.

Mot slutten av fjoråret utkonkurrerer Tanum Concept Norsk Boksdistribusjons leveranse til Coop Extra. Den pressede likviditetssituasjonen bidrar ifølge bransjeaktører, til at boksleveransene for de to gjenstående – Coop Obs og Europris – ofte er uaktuelle eller ukurante.

Les også: Blodrødt i Notabene-gruppen

Underskudd også i 2018

Tidlig i år mister Norsk Bokdistribusjon leveransene også til Coop Obs. På vårparten kommer dernest store returer fra Europris, returer Norsk Bokdistribusjon blir tvunget til å tilbakebetale mottatte forskudd på.

I orienteringen Norsk Bokdistribusjon har sendt kreditorene, opplyser styret at gjelden i selskapet nå er på til sammen 21,5 millioner, videre at den negative egenkapitalen beløper seg til rundt regnet 10 millioner etter et underskudd på 1,6 millioner kroner bare for inneværende år. Sammenligner vi med siste kjente årsregnskap (31.12.2017) – betyr i fall dette at selskapet gikk med et underskudd på rundt 2 millioner kroner i 2018.

BOK365 har søkt kommentarer fra Bokkompaniet Holding, samt fra datterselskapet Norsk Bokdistribusjon. Styreformann Harald Enersen i Bokkompaniet Holding beklager at han av hensyn til gjeldsforhandlingene, ikke vil kunne kommentere enkeltstående hendelser før etter neste skriftlige orientering til kreditorene, en orientering han håper vil kunne foreligge i løpet av et par ukers tid. I denne lover han imidlertid forklaringer, blant annet på underskuddet i 2017.

Erfaring med gjeldssaneringer

Eierselskapet til Norsk Bokdistribusjon, Bokkompaniet Holding er ikke ukjent med gjeldssanering. I oktober 2017 innførte et annet av datterselskapene, Boklageret, også betalingsstopp med påfølgende kreditorforhandlinger. Resultatet ble at Bokkompaniet fikk redusert gjelden i datterselskapet med 75 prosent. I rene penger betød dette at gjeld på mer enn 15 millioner kroner ble slettet. Antagelig vil et lignende forslag igjen bli lagt på bordet. Som sist bistår advokatfirmaet Ro Sommernes som rådgivere i prosessen.

Kommer man ikke til enighet med kreditorene, er det Skifteretten – og paller av bøker på Hokksund – som venter.

 

ANDERS NERAAL