Full krise – innfører betalingsstopp

Norsk Bokdistribusjon har idag informert kreditorene om at selskapet har en negativ egenkapital på 10 millioner kroner. Dette er også alvorlig for Notabene.

Bok365 har lenge jobbet med den vanskelig økonomiske situasjonen i Norsk Bokdistribusjon, søsterselskap til Boklageret og bokhandlerkjeden Notabene.

Dagen før dagen kan være en god dag for å sende ut dårlige nyheter. 16. mai melder  «et enstemmig styre», hvilket består at de to Boklager-gründerne Roger Johansen og Harald Enersen, kreditorene om at Norsk Bokdistribusjon ser seg tvunget til å innføre betalingsstans.

Har gjeld på 21 millioner

Av frykt for å forfordele kreditorer betyr dette at selskapet ikke vil betjene gjeld som allerede er stiftet. Selskapet slutter med dette å betjene gammel gjeld, en gjeldsbyrde som har passert 21 millioner kroner.

Selskapet vil heller ikke kunne pådra seg ytterligere gjeld, noe som innebærer at alle leveranser til bedriften vil måtte skje ved kontant og direkte oppgjør.

Forslag til gjeldsordning om få uker

Norsk Bokdistribusjon har engasjert advokatfirmaet Ro Sommernes til å bistå selskapet i prosessen for å finne en mulig gjeldsordning. Arbeidet med å ta fram et konkret forslag håper ledelsen vil ta fra mellom to til fire uker.

Styret i Norsk Bokdistribusjon avslutter orienteringen til kreditorene med sterkt å beklage situasjonen, og at de er svært lei seg «for all ulempe dette medfører for den enkelte kreditor».

Presset flere steder i konsernet

Norsk Bokdistribusjon er datterselskap av Bokkompaniet Holding som også eier bokhandlerkjeden Notabene. Eierne av Bokkompaniet Holding består av de fire tidligere gründerne av Boklageret, samt investeringsselskapet Jotunfjell. Dagens Næringsliv skriver i dag at konsernet har pådratt seg inkassokrav på tilsammen 3,8 millioner kroner.

Gjennomgangen DN har gjort viser at det hittil i år er registrert 56 inkassokrav mot fem selskaper i konsernet. Disse er:

  • Notabene: 28 krav
  • Norsk Bokdistribusjon: 19 krav
  • Boklageret: 6 krav
  • Bokkompaniet Holding: 2 krav
  • Forlaget Victoria: 1 krav