Blodrødt i Notabene-gruppen

Dårlige 2017-tall for «Bokkompaniet Holding AS», som eier blant annet Notabene og Boklageret.

For kort tid siden meldte BOK365 at både styreformann Tommy Korneliussen og tidligere Notabene-sjef, Stian Simonsen forlater «Notabene-gruppen» – bokkonsernet som styres via holdingsselskapet Bokkompaniet Holding. Simonsen vil fortsette i en mindre konsulentrolle, mens Korneliussens avgang var både planlagt og avtalt «etter å ha fullført en større snuoperasjon».

Notabene-topper går

Nå foreligger konsernregnskapet for «Bokkompaniet Holding AS» – eier av Notabene, Boklageret, Victoria Forlag, Norsk Bokdistribusjon, Nord Publishing og ytterligere noen poster. 2017-tallene ser heller dårlige ut. Driftsunderskuddet for konsernet endte på 20 millioner kroner, etter samlede driftsinntekter på 142 millioner kroner.

Ny egenkapital og lån

Helt nattsvart er det dog ikke. Regnskapet viser at Notabene-gruppen er tilført 15 millioner kroner i ny aksjekapital, samtidig som selskapet er tilført ytterligere 15 millioner i frisk kapital via «langsiktig gjeld til kredittinstitusjon».

Egenkapitalen i gruppen var ved sist årsskifte negativ, men dette er antagelig endret etter at Boklageret etter nyttår fikk aksept fra sine kreditorer for en kraftig gjeldssanering. 75 prosent av gjelden i Boklageret ble med dette slettet, noe som antagelig alene har bedret balansen med et par titalls millioner kroner.

Kraftig omsetningsvekst

Regnskapet viser en vekst i omsetning på mer enn 50 millioner kroner fra året før. Dette skyldes overtagelsen av noe over 50 Notabene-utsalg fra tidligere eier DNB og Jotunfjell Partners. Butikkene ble imidlertid kjøpt sent på året i fjor, så bare omsetningen fram mot jula i fjor er inkludert. Driftsinntektene gjenspeiler derfor ikke hva man kan forvente seg som samlet omsetning for inneværende år, et tall som bør bli betydelig større.

Optimistisk styreleder

Den nye styrelederen i Bokkompaniet Holding, Harald Enersen, sier til BOK365 at fjoråret var krevende og utfordrende på alle vis:

– Nå har vi imidlertid fått tilført ny egenkapital, og vi har sanert betydelig gjeld. Dette betyr at vi nå endelig er i en posisjon til å angripe markedet med fullt fokus på varesortiment og salg. 2018 er også et år med mye omstilling, men vi forventer en betydelig omsetningsøkning i flere segmenter, og et positivt resultat.