Stikkord: Tron-Petter Nilsen Aunaas

Selvbedrag på Tannum

DAGENS SOMMERGJEST: Redaktør Tron-Petter Nilsen Aunaas tilbringer sommeren med opplading til leilighetsinnflytt – og i selvbedrag på Tannum.