Stikkord: Nisrin Maktabi Barkouki

Barkouki blir ny NBI-direktør

Nisrin Maktabi Barkouki blir ny direktør ved Norsk barnebokinstitutt.