Stikkord: Giutbok.no

Forfatterskolen og Giutbok samarbeider

Forfatterskolen og Giutbok.no har bestemt seg for å dra veksel på hverandres kunnskap, erfaring og nettverk – og inngår samarbeid.