Stikkord: Danelovs land

Kampen mot Olavs menn

Bjørn Andreas Bull-Hansens fjerde bok om Torstein Herse holde samme høye nivå som forgjengerne.