Stikkord: Bloomsbury

Må være vaksinert før kontor-retur

Det britiske forlaget Bloomsbury krever at deres ansatte er fullvaksinert før de kan returnere til kontoret i juli.