Må være vaksinert før kontor-retur

Bloomsbury Institute

Det britiske forlaget Bloomsbury krever at deres ansatte er fullvaksinert før de kan returnere til kontoret i juli.

Bloomsbury planlegger en delvis retur til kontorlokalene fra og med 19. juli, dagen den britiske regjeringen planlegger å gjennomføre siste fase av gjenåpningen. Da vil de ansatte bli bedt om å jobbe to dager på kontoret, frem til 7. september – hvor forlaget forventer å være tilbake til normalen.

Forlaget har også bestemt at de ansatte må være fullvaksinert for å få lov til å returnere til kontorlokalene. Denne avgjørelsen har møtt noe kritikk, da britiske myndigheter ikke har fremlagt noe tilsvarende krav eller oppfordring.

Men Bloomsbury står på sitt.

«Helsen til våre ansatte har vært hovedfokuset i alle våre avgjørelser siden starten av pandemien. Bloomsbury tok også avgjørelsen med å stengte ned kontorene sine før regjeringen nedla påbud om hjemmekontor i fjor», sier en talsperson for forlaget til The Bookseller.

«Vi må gjøre det vi tror er riktig»

«Når vi tok vår avgjørelse, søkte vi både medisinsk og vitenskapelig råd», sier samme pressekontakt. «Faktum er at dette viruset er fremdeles ekstremt farlig.»

Bloomsbury har selv mistet to ansatte til corona – noe som kan være bakgrunnen for at forlaget nå innfører strenge vaksineregler.

Forlaget henviser videre til en BBC-rapport hvor flere britiske forskere uttrykker bekymring over den voksende smitten i landet, delvis drevet frem av unge, uvaksinerte mennesker.

«Vi vil fortsette å ta egne avgjørelser, bevisst på de alvorlige konsekvensene om vi tar feil avgjørelser. Til syvende og sist vil ikke alle være enige. Vi aksepterer dette, men vi må gjøre det vi tror er riktig for våre ansattes helse og sikkerhet.»