Strømmetjenestene skummer fløten

LEDER i DNF: Heidi Marie Kriznik

- Strømmetjenestene må bidra til mangfold og bærekraft i norsk litteratur og ikke skumme fløten av forfatternes arbeid og forlagenes langsiktige investeringer i forfatterskap. Dette skriver Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik i dag i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Kriznik tar i kronikken utgangspunkt i de drastiske endringene i bokbransjen og som følger i kjølvannet av koronaepidemien. Boksalget over disk faller, mens netthandel, e-bøker og ikke minst, strømmetjenestene øker kraftig.

Sist år økte lyttingen i Norge til 5,2 millioner lydbøker, en økning på 36 prosent. Den økte etterspørselen etter digital tilgang til bøker vil med stor sannsynlighet bidra til fortsatt vekst i disse formatene. Lydbøker- og e-bøker når frem til nye lesere og utvider bokens nedslagsfelt. Det er utmerket så lenge innholdsleverandørene, forfatterne, får en representativ andel av veksten og den totale omsetningen.

Forfatterforeningen, Forfatterforbundet og Forleggerforeningen har lenge ønsket å få på plass en kollektiv avtale for strømming, noe vi per i dag ikke har. Kriznik etterlyser derfor litteraturpolitiske forpliktelser som det er rimelig å pålegge strømmetjenestene, forpliktelser som gjør at forfatternes økonomi ikke undergraves, og som gjør at leserne også i fremtiden skal kunne velge fra et stort og variert litteraturutvalg på norsk.

Les hele kronikken her.