Støtte til Foreningen !les

Silje Tretvoll - foto Finn Ståle Felberg

En enstemmig Utdannings- og forskningskomité på Stortinget vil bevilge midler til arbeidet som gjøres av Foreningen !les.

Utdannings- og forskningskomiteen har lagt fram sin innstilling til Bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet. I Innstillingen skriver komiteen:

«Komiteen viser til det viktige arbeidet som gjøres av Foreningen !les for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har både en verdi i seg selv og som et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag.»

Glade for anerkjennelsen

– Vi er glade for at en enstemmig komité anerkjenner arbeidet vi gjør. Det er viktig for oss, sier Silje Tretvoll (bildet), som er daglig leder i Foreningen !les. – Vi når over 260 000 elever og 5000 lærere og bibliotekarer i norsk skole. Utvikling av leseferdigheter og engasjement for lesing er et kontinuerlig arbeid. Derfor er det viktig med forutsigbare rammebetingelser for Foreningen !les, legger hun til.

Bør får forutsigbare rammer

Utdannings- og forskningskomiteen skriver videre i sin innstilling:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ber om at Foreningen !les får forutsigbare rammer til å planlegge arbeidet over tid, og oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at lesesatsingen kan utvides til å gjelde hele skoleløpet.»

Sakprosa viktig

Venstres medlem i komiteen, Trine Skei Grande, påpeker også at det er viktig å inspirere barn og unge til å lese både skjønnlitteratur og sakprosa, og at sakprosa er særlig viktig for å styrke evnen til kritisk tenkning og skriver. «Dette medlem viser til Foreningen !les sitt arbeid for å fremme interessen og opprettholde fokuset på sakprosa for ungdom og viser til Venstres alternative statsbudsjett, hvor det foreslås 1 mill. kroner til sakprosamagasinet Faktafyk som når 125 000 elever i ungdomskolen.»

 Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997. Foreningen !les jobber for å fremme lesing I alle samfunnslag og er blant Norges fremste formidlere av litteratur til barn, ungdom og voksne.

Foreningen står bak prosjekter som bl.a. Ungdommens kritikerpris, Uprisen, Bokslukerprisen og Tid for ti. Foreningen !les fyller i år 20 år. Tidligere i år mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget, og Foreningen !les ble også nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018.

 

(Foto: Finn Ståle Felberg)