Solidaritet viktigst

Lederen i Den norske Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, synes det er fint at forfattere vil organisere seg, spesielt fordi det er mange utfordringer i Litteraturpolitikken for tiden.  

Det var i Aftenposten i går en rekke forfattere utenfor Den norske Forfatterforening i et opprop lanserte planene om en ny forfatterforening. I «Norske forfattere», skal alle forfattere være velkomne. Slik er det som kjent ikke i DnF, der det kreves at medlemmene skal ha skrevet minst to bøker, hvorav én (tidligere to) av høy litterær kvalitet.

– Fagforeningsdelen i meg tenker at de burde ha vært hos oss, men vi er også laug og har opptakskriterier som gjør at det er en terskel for å komme inn i foreningen. Nå er det jo for øvrig også sånn at fagforeninger generelt også har opptakskrav, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik til BOK365.

– Men så er det vel kanskje heller ikke nødvendigvis slik at de som nå ønsker å organisere seg i egen forfatterforening har søkt om, eller ønsker medlemskap i Den norske Forfatterforening.

– Bredt anlagt gruppe 

To av initiativtakerne til den nye foreningen, de rutinerte forfatterne Jan Ove Ekeberg og Eystein Hanssen har begge tidligere søkt om medlemskap i DnF, uten å få det innvilget. Er de ikke redd for å bli sett på som en gjeng «forsmådde» forfattere som må lage sin egen klubb fordi de ikke får være sammen med de andre?

Initiativtaker: Eystein Hanssen. Foto: Cappelen Damm

– Basert på reaksjonene vi får, er det lite som tyder på at det er inntrykket, sier Eystein Hanssen til BOK365. – Snarere ser vi at mange forstår det prinsipielle, at alle har rett til å organisere seg, bli hørt og kunne delta i beslutninger som påvirker eget fagfelt. Om noen vil sette merkelappen forsmådd på oss får det stå for deres regning. Vi er en bredt anlagt gruppe som tar dette initiativet, fordelt på mange sjangere, og mange har aldri søkt medlemskap i DnF.

Bistår alle forfattere

Heidi Marie Kriznik sier at Den norske Forfatterforening hjelper og bistår både medlemmer og ikke-medlemmer i juridiske og andre spørsmål og også tildeler stipender uavhengig av medlemskap.

– Det foregår jevnlig diskusjoner om medlemskriteriene, som også er myket opp de siste årene. Mens det tidligere sto at en måtte ha skrevet to bøker av litterær kvalitet, så er det nå to bøker hvorav én av litterær kvalitet. Og i vår tid er det kanskje viktigere enn noen gang å være solidariske, både overfor det kollektive avtaleverket og forfattere i mellom.

– Et demokratisk problem

Eystein Hanssen mener det er et demokratisk problem når så mange i et yrkesfelt ikke er organisert, og at det er det de nå vil gjøre noe med.

– DnFs opptakskriterier er ikke målbare og baserer seg på skjønn. Det kan være flere grunner til at folk står utenfor. Mange vil rett og slett ikke søke medlemskap i DnF fordi de av prinsipp er motstandere av laugsideen og at et råd skal drive kvalitetskontroll av kolleger, andre har blitt avvist. Felles for alle som står bak initiativet er at vi mener alle har en rett til å kunne organisere seg, og at opptakskriteriene for en fagforening må være forutsigelige.

– Hvilke krav stilles til dem som skal være medlem av Norsk forfattere?

– Dette blir en forening, og da vil kriteriene for medlemskap stå i vedtektene. Vi skal konstituere oss med et interimstyre i januar. Det vil jobbe med blant annet vedtektene fram mot formell stiftelse i april/mai en gang. Men vi skal ha enkle, forutsigbare regler for medlemskap.

Litteraturfeltet står over for store utfordringer. Vi registrerer at DnF gjerne vil samarbeide, og påpeker at solidaritet er viktig. Det er vi glade for, sier Eystein Hanssen.