Storytel 2022: Hverken fugl eller fisk

Storytel VD: Johannes Larcher (Foto: Mattias Bardå/Storytel)

Etter et turbulent år med ras i børskursen, oppsigelser og skifte av både ledelse og strategi, framla i dag strømmegiganten Storytel AB regnskapstallene for fjoråret på Stockholm-børsen.

I børsmeldingen som fulgte regnskapstallene vektla selskapets nye konsernsjef, Johannes Larcher at konsernet viser sterk vekst i strømmeinntektene, men også at konsernet over de tre siste kvartalene viser et positivt driftsresultat (EBITDA).

Storytel hadde ved årsskiftet litt over 2 millioner abonnenter, en økning på 12 prosent fra året før. Antall abonnenter i Norden økte med 8 prosent til 1,1 millioner, mens antall abonnenter utenfor Norden økte med nesten 23 prosent til 900 000.

Nettoomsetningen økte med dette med over 20 prosent fra 2,6 milliarder til 3,2 milliarder svenske kroner (SEK). Av omsetningen kommer rundt regnet 2 milliarder fra Norden, en milliard utenfor Norden og rundt 200 millioner fra den rene forlagsvirksomheten.

ARPU – (average revenue per user) og som beregner inntekten per abonnent – viser 147 kroner i gjennomsnittsinntekt per abonnement for Norden, mens den kun ligger på 90 kroner utenfor Norden.

Aksjemarkedet reagerte negativt på tallene og sendt kursen i skrivende stund ned nesten 9 prosentpoeng. Det var spesielt driftsresultatet som var lavere enn hva markedet hadde forventet. Omsetningen var faktisk litt høyere enn forventet.

Børsverdien av Storytel ligger i dag i underkant av 4 milliarder SEK, mens den for tre år siden var så høy som nesten 18 milliarder.

Storytel AB eier 50 prosent av aksjene i vår lendende norske strømmetjeneste Storytel AS. Cappelen Damm eier den andre halvdelen.