Stor heder til «Store spørsmål»

KRLE-SUKSESS: Marit Sandboe, Jørg Arne Jørgensen og Olav Hove er tildelt William Nygaards legat (foto: Oda Hveem)

KRLE-bok ble tildelt William Nygaards legat 2021.

Olav Hove, Jørg Arne Jørgensen og Marit Sandboe er tildelt William Nygaards legat 2021. Prisen får de for sin utgivelse Store spørsmål, en KRLE-bok (kristendom, religion, livssyn og etikk) for ungdomstrinnet.

– Jeg er fullstendig overrumplet. Det har vært en så lang prosess å lage denne boka, og dette hadde jeg ikke forventet, sier Sandboe glad. Og Olav Hove supplerer: – Jeg vet jo hvem som har fått denne prisen tidligere, så det er utrolig stas, smiler Hove med prisen i hånda.

Prisen deles vanligvis ut på Aschehougs hagefest, men på grunn av covid 19- restriksjoner ble forfatterne i stedet hedret med et lite middagsselskap i Aschehougvillaen.

Har slått an

– Boka har virkelig slått an i Skole-Norge, og ble den enkelttittelen for ungdomstrinnet vi solgte aller mest av i 2020. Vi har stor tro på at denne boka vil bli flittig brukt i mange norske klasserom i årene som kommer, sa en stolt forlagssjef, Mona Solnes, på prisutdelingen.

William Nygaards legat ble opprettet i 1972 i forbindelse med Aschehougs 100-års jubileum. Legatet tildeles forfattere av eller bidragsyter til skolebøker, lærebøker, fagbøker utgitt av Aschehoug forlag. Legatet er på 50 000 kroner.

Engasjerende fag

De tre forfatterne startet allerede i 2012 å skrive KRLE-bøkene Store spørsmål. De var alle lærere i ungdomsskolen, og opplevde at læremidlene på markedet ikke engasjerte elevene slik de skulle ønske.

– Bøkene var ofte tunge og vanskelige, og jeg måtte jobbe veldig mye i forkant av undervisningen, sier Hove.

Forfattergruppen ble raskt enige om å fokusere på fortellinger og muligheten til å få til dialog i dette spennende faget.

– Vi er alle opptatt av myter, fortellinger og religionshistorisk kunnskap. Men vi er minst like opptatt av KRLE som et fag som åpner et vindu mot verden, og åpner opp for eksistensielle tanker og etiske refleksjoner. I beste fall kan faget gi verktøy til livsmestring, sier Sandboe.

Mye jobb

Det har opp gjennom årene vært mange endringer både i læreplanen og navnet på dette faget. Omtrent idet de var ferdig med boka for 10. klasse, kom nyheten om at en reform ventet i 2020 og at de måtte tilpasse alle bøkene på nytt. Da ønsket forlaget å gjøre et nytt grep og lage én samlet bok for hele ungdomstrinnet.

– Fordelen med det er at læreren kan disponere stoffet enda mer selv, men ser enkelt hvilken progresjon vi har tenkt. Både elever og lærere får også god tid til å bli kjent med boka, sier Hove.

– Nå hadde vi også erfaringen etter å ha brukt første versjon i bøkene i klasserommet i tre år, og sett hva som funket og ikke, sier Sandboe.

Heldigvis slapp de å skrive alt på nytt, men det ble en utfordrende prosess med å revidere og kutte i stoffmengden. Forfatterne legger ikke skjul på at det har vært mye jobb:

– De første årene fikk vi ikke stipend og jeg har skrevet ved siden av ungdomsskolejobben hele tiden. Det har tatt mye av helger, ferie og kvelder, sier Sandboe.

Godt vennskap

Både Olav Hove og Jørg Arne Jørgensen er aktive og synlige i det offentlige ordskiftet. Hove jobber i tillegg som programmedarbeider i NRK Radio (Utakt) og Jørgensen er fast spaltist i Stavanger Aftenblad. De trekker frem det gode samarbeidet og vennskapet som en av suksessfaktorene for den bestselgende boka.

– Vi har hatt en utrolig bra og tydelig redaktør i Trond Bøhler, og vi har blitt gode venner i forfattergruppa, sier Jørgensen.

Sandboe nikker, og legger til at teamet har vært usedvanlig inspirerende.

– Det har vært utrolig gøy å få skrive, og se at det blir noe ut av det. Ingen av oss hadde skrevet bøker før vi startet med dette prosjektet, og vi har lært enormt mye om hvordan man lager en bok. Jeg har lært like mye som jeg har lært fra meg, sier Hove.