Stevner Konkurransetilsynet

Tom Harald Jenssen.

Cappelen Damm tar ut stevning mot Konkurransetilsynet etter gebyr for ulovlig samarbeid.

Cappelen Damm har bestemt at de vil ta ut stevning mot Konkurransetilsynet etter milliongebyret forlaget ble ilagt i mars.

 

Fire norske forlag fikk i mars i år ilagt til sammen 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid. Nå reagerer Cappelen Damm med å stevne Konkurransetilsynet.

– Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.

 

Razzia hos fire forlag

Bakgrunnen for gebyrene er at Konkurransetilsynet i april 2014 gjennomførte uannonserte kontrollbesøk hos Gyldendal, Aschehoug, Schibsted, Bladcentralen og Cappelen Damm. Grunnen til besøkene var mistanke om samarbeid om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet.

For to måneder siden i går, 22. mars, mottok så de fire forlagene vedtak om overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet. Gebyret for Cappeen Damm ble satt til 9,1 millioner kroner. Gyldendal ble ilagt et gebyr på 7,88 millioner kroner, Aschehoug 9,66 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) ble ilagt et gebyr på 4,56 millioner kroner.

 

Går videre

Nå har altså Cappelen Damm bestemt seg for å gå videre med saken. Begrunnelsen er ifølge Jenssen at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress.

– Vi mener å ha dokumentert med tydelighet at Cappelen Damm ikke har deltatt i noen form for koordinering av hva forlagene skulle foreta seg i forhold til fortsatt distribusjon av bøker gjennom Interpress, sier Tom Harald Jenssen.

– Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er, etter vår mening, basert på uriktig forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp. Vi tar derfor ut stevning for Oslo tingrett for å få vedtaket opphevet.

 

Teller på knappene

Gyldendals direktør John Tørres Thuv sa til BOK365 for et par dager siden at de der i huset fremdeles vurderer hva de vil gjøre med saken og at de vil bruke de neste ukene på å bestemme seg.

Vurderer fremdeles: Gyldendal-direktør John Tørres Thuv

Forlegger Arno Vigomostad i Vigmostad og Bjørke, som kjøpte Schibsted forlag i 2015, sier at det er Schibsted-konsernet som nå håndterer saken, og at den ikke har noen innvirkning på virksomheten i V&B.

Aschehougs direktør Mads Nygaard har ikke svart på BOK365s henvendelser om saken.