Sterk innspurt på BoldBooks-emisjonen

BEHOLD KATEGORI 2: Det mener gründer og daglig leder Kristin Over-Rein i BoldBooks. Foto: Marit Reisjaa Karlsen

Kanskje ikke helt musikalsk å komme trekkende med en aksjeemisjon på arbeidernes dag, men det er mye som er annerledes under dette årets festdag. I går kveld ble crowdfundingen av egenkapital til Indieforfatter-plattformen BoldBooks avsluttet. Resultatet beløp seg til nesten 1,4 millioner kroner, fordelt på 25 000 nye aksjer til 55 kroner stykket.

Gratulerer med sterk innspurt, daglig leder i BoldBooks, Kristin Over-Rein.

– Takk! Jeg har jobbet med denne kapitalinnhentingen i et halvt år nå, så det var godt å kunne sprette sprudlevannet i går kveld.

Har det vært en nervepirrende prosess?

– Jeg var aldri i tvil om at vi kom til å klare det, men kapitalinnhenting krever mye tid som nå frigjøres til videreutvikling av selskapet. Emisjonen i BoldBooks var planlagt til å åpne i mars, og vi skulle hente mellom 1,5 og 3 millioner til videre vekst. Vi hadde forhåndsinnmeldt beløp på 1,25 millioner og trodde det skulle bli plankekjøring. Da emisjonsåpningen sammenfalt med at Norge gikk i unntakstilstand, ble naturlig nok mange usikre på egen økonomi og pengene kom ikke inn som forespeilet.

Styret besluttet derfor å gå til det det noe uvanlige skrittet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å vedta å endre emisjonsramma, som etter påske ble senket til 0,8 – 2,2 millioner kroner.

Etter påske så vi også at folk hadde fått summet seg, og investeringsviljen var på vei tilbake. Kombinert med at vi senket minimumsbeløpet for å delta, førte det til at flere investorer kom på banen, deriblant enda flere forfattere og kunder av oss.

Hvor mange var det som tegnet seg som aksjonærer?

– Totalt var det 112 investorer hvorav 20 personer tegnet seg for minstebeløpet på 1969 kroner. Den største gikk inn med 109 360 kroner. Hele 80 prosent var nye investorer. Det betyr at BoldBooks etter denne emisjonen vil ha 200 eiere.

Hva vil pengene brukes til?

– Nå står BoldBooks i overgangen fra oppstartsselskap til vekstselskap, og pengene skal gå til markeds- og plattformutvikling som er nødvendig for skaleringen, når vi nå gjør oss klare til å ta imot et større volum av forfattere, både fra Norge og etter hvert andre land. Regjeringens krisepakke for oppstartsselskaper vil også veie opp, slik at vi totalt sett vil få inn omtrent samme beløp som vi opprinnelig hadde planlagt.

Etter emisjonen er selskapet verdsatt til 22 millioner kroner. Vil dere organisere et marked for kjøp og salg av aksjene i annenhåndsmarkedet?

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om vi skal tilby et annenhåndsmarked for aksjen. Vi konsentrerer oss om å arbeide selskapet raskt opp i verdi, dette slik at BoldBooks om få år skal bli en attraktiv oppkjøpsmulighet for større aktører som ser potensialet i indieforfattermarkedet og plattformselskaper.

 

Les også: Utvider tegningsperioden