Boksalget kraftig ned i april

(Foto: Wikimedia Commons)

Etter en sterk oppgang i første kvartal, slo corona-effekten til fra midten av mars og ut april. Dette viser helt ferske tall fra Forleggerforeningen. Omsetningen av fysiske bøker falt hele 35 prosent i forhold til april i fjor.

– Det viktigste nå er å stimulere til at planlagte utgivelser ikke legges på is og oppfordre leserne til å benytte anledningen til å ta del i alle de nye leseopplevelsene, sier Forleggerforeningens leder, Kristenn Einarsson i en kommentar til de rimelig alarmerende tallene. – Slik får vi fart på bokbransjen igjen.

Sterkt første kvartal

Året startet bra for forlagsbransjen. Ved utløpet av februar var omsetningen i allmennbokmarkedet, eksklusive strømmetjenestene som bare rapporteres hvert kvartal, 11 prosent høyere enn på samme tid i 2019. Ved utgangen av mars var det positive avviket sammenliknet med i fjor, redusert til 7 prosent. Mars isolert, da landet stengte i midten av måneden, var altså ned 4 prosentpoeng.

Men inkluderer vi inntekter fra strømmetjenestene, viste forlagsomsetningen i allmennbokmarkedet likevel en økning i første kvartal på hele 13 prosent sammenlignet med 2019.

Den vesentlige veksten kom dermed fra forlagenes salg til strømmetjenestene, med en økning på hele 45 prosent. E-bøker viste også en sterk vekst på 35 prosent.

Salget av papirbøker økte isolert sett, med nesten 7 prosent i første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Hele oppgangen borte med april

Ved utgangen av april var imidlertid hele det positive avviket i forhold til 2019 borte (strømmingen er ikke inkludert i april-tallene). Salget av fysiske bøker var ned 35 prosent, mens digitale bøker økte med 31 prosent. Omsetningen i april viste med dette en samlet nedgang på hele 29 prosent i forhold til i fjor.

Samlet sett er dermed bokomsetningen i allmennmarkedet, eksklusive strømmemarkedet, ved inngangen til mai tilbake på samme nivå som i fjor.

Sakprosa faller mest

Effekten av coronakrisen slo som kjent inn midtveis i mars. April er den første fulle måneden med effekt av det som har skjedd. Det største fallet var innen sakprosa som hadde et positivt avvik i forhold til 2019 på 12 prosent ved inngangen til mars. Oppgangen er snudd til en nedgang på 5 prosent ved utgangen av april.

Fall også for læremidler

Omsetningen av læremidler til grunn- og videregående skole er ned med 21 prosent ved utgangen av april. Dette i påvente av innføringen av Fagfornyelsen som er planlagt i høst.