Gode halvårstall

(Foto: Thinkstock)

Forleggerforeningen har kommet med tall for bokomsetningen i årets seks første måneder. Tallene viser atter en klart positiv trend.

Totalt viser salgsoversikten en økning på hele 12,6 prosentpoeng fra samme tid i fjor – samlet utgjør forlagenes nettoomsetning 690 millioner kroner. Da er verken strømmesalget eller salget av digitale læremidler i grunn- og videregående skole inkludert.

Første halvår representerer vanligvis kun en tredjedel av årsomsetningen. Vi må derfor vente til bokhøsten med å åpne boblevannet.

Naturlig oppgang for skolebøker

Regjeringen har høstet lite ros for bevilgningene til den pågående fagfornyelsen i grunn- og videregående skole.  Like fullt viser bokgruppene naturlig nok, betydelig oppgang i forhold bunnoteringen fra samme tid i fjor (rett før fagreformen ble innledet).  Salget fra medlemsforlagene til grunnskolen har lagt på seg 73 prosent til 67 millioner i nettoomsetning. Videregående kan skilte med en økning på 67 prosent, hvilket gir en nettoomsetning på 80 millioner kroner.

Lærebøker og fagbøker viser også en betydelig oppgang på 20 prosent, noe som gir et nettosalg på 135 millioner.

Norsk sakprosa i vinden

Norsk sakprosa fortsetter i år medgangen. I første halvår utgjør veksten ikke mindre enn 21 prosent for voksne og 35 prosent for barn. Sistnevnte summerer seg dog ikke til mer enn 12 millioner, mens salget til voksne er på hele 92 millioner kroner.

Oversatt sakprosa for voksne faller imidlertid, samlet sakprosa ender med dette opp med en vekst på 12 prosent og en nettoomsetning på 133 millioner kroner.

Positivt også for skjønnlitteraturen

Norsk skjønnlitteratur for voksne legger på seg litt over 7 prosent, men omsetningen utgjør ikke mer enn 31 millioner. Nylig bortgangne Lucinda Riley bærer alene mye av grunnlaget for at oversatt skjønnlitteratur øker med 8 prosent og trumfer norsk skjønn med en nettoomsetning på 48 millioner.

Norsk skjønnlitteratur for barn er også i støtet med en vekst på 15 prosent til 38 millioner. Oversatte bøker for samme gruppe selger for 31 millioner, tilsvarende en  oppgang på 7 prosent.

Skjønnlitteraturen øker etter dette med 10 prosent til en samlet nettoomsetning på 148 millioner kroner.

Bransjens syke mor; Pocketboka

Kannibaliseringen av pocketboka som følge av strømmeabonnementene, samt reduksjonen av antall reisende, fortsetter. Reduksjonen viser likevel tegn til avdempning. Tidligere i år lå salgsnedgangen rundt 35 prosent, men etter juni har dette dempet seg til en nedgang på 25 prosent.

Totalt nettosolgte pocketboka for 77 millioner, ned fra 103 millioner i fjor.

Uten strømmeinntekter og digitale læremidler til skolen

Den samlede økningen på 12,6 prosent inkluderer ikke strømmeinntekter og digitale læremidler til skoleverket. Sistnevnte fordoblet seg nesten til 53 millioner i løpet av årets seks første måneder.

Strømmeinntektene til forlagene får vi ikke før mot slutten av juli, men sommertiden er høysesong for lydboka.

Med dette kan vi regne med ytterligere vekst for den norske bokomsetningen.