Blir ny redaktør i Syn og Segn

NY REDAKTØR: Martin Årseth blir ny redaktør i Syn og Segn. (Foto: Samlaget)

Styret i Litteraturselskapet Det Norske Samlaget har tilsett Martin Årseth som ny redaktør i Syn og Segn.

– Vi er veldig godt nøgde med at Martin skal ta over Syn og Segn. Det var ei særs god søkarliste, men Martin peika seg ut, sier styreleiar John-Ragnar Aarset. Han bemerker også at det ikke er noe slektskap til den nye redaktøren.

Han vil også takke nåværende redaktør, Astrid Sverresdotter Dybvik, for den formidable jobben hun har gjort for Syn og Segn i snart fire år.

Årseth gleder seg til å ta fatt på jobben:

– Eg håper å gje nye stemmer ei plattform ut i offentlegheita. Vi treng kloke folk for å ta dei gode debattane, og Syn og Segn er ein god stad for det. Tidsskrifta balanserer dei lange og dei aktuelle tankane og eg ser fram til å halde fram det viktige arbeidet Syn og segn har gjort.

Årseth er journalist i Klassekampen og starter i Syn og Segn 1. oktober. Han har tidligere jobbet i avisene Norhordland, Bergensavisen og Vest-Telemark Blad.