Solid snuoperasjon i Notabene

32 millioner kroner i minus er snudd til et overskudd på nesten 5 millioner kroner i 2015.

Et selskap som er rigget for framtiden, sier Nye Notabene-sjef Stian Simonsen. Både omsetningen og fortjenesten økte i selskapet i 2015.

Årsresultatet er forbedret med over 36 millioner kroner fra året før.

– Vi er svært fornøyd med at Nye Notabene er revitalisert, og vi ser nå konturene av et selskap som er rigget for framtiden. Tiltakene er omfattende, og vi har samtidig med restruktureringen skapt mer lønnsom drift, iverksatt streng retailfokus og ikke minst bygget videre på suksesser fra året før, som skolestartproduktene, bøker og egne merkevarer, sier administrerende direktør i Nye Notabene, Stian Simonsen.

 

Pengene rant ut

Selskapet har de siste tre årene vært gjennom en kraftig omstilling og restrukturering. På denne tiden i fjor var situasjonen alt annet en lystig for Nye Notabene. Pengene rant ut av bokhandlerkjeden og selv med en solid eier som DNB i ryggen, fryktet mange for fremtiden til denne viktige delen av bokbransjens infrastruktur. I fjor krevde også Forleggerforeningen økte bankgarantier for å fortsette leveransene til Notabene.

Les også: Truer med gigant-retur

Dialog mellom partene

I april i fjor kom en ny ledergruppe på plass og det ble igangsatt et forsterket effektiviseringsprogram. I løpet av åtte måneder er det gjort gjennomgripende endringer i selskapet, som har handlet om topplinjevekst samtidig som antall butikker er redusert og et sterkt kostnadsfokus. Det synes å ha hatt betydelig effekt, med et driftsresultat på 8,7 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat i 2014 på 23,6 millioner kroner.

 

Stian Ny

Stian Simonsen: – Har revitalisert.

 

Har forventninger

– En sentral del av den positive utviklingen i Nye Notabene har vært ledelsens endring av forretningsstrategien og driftsstrukturen, for å møte en generelt svak markedsutviklingen som skjer innenfor detaljhandelen. Samtidig er egenkapitalen forsterket etter å ha konvertert ansvarlig lån til egenkapital. Egenkapitalen utgjorde 62,7 millioner kroner ved utgangen av 2015, hvilket er over 41 prosent. Vi har med det utviklet et solid selskap, sier Simonsen.

Han tror den positive trenden vil fortsette:

– Jeg har klare forventninger til at det arbeidet som nå er gjort vil øke inntektene fremover, samtidig som vi skal fortsette å tilpasse kostnadene våre. Med vår beliggenhet i kjøpesentre og bedre konseptuelle tilpasninger til kundenes endrede handlemønster, er vi rustet for å møte markedsutfordringene fremover, sier Simonsen.

 

Notabene Eikunda

Lene Waldeland og Notabene Eikunda er blant butikkene som kan glede seg over vellykket snupoperasjon.

 

Kultur for å våge

Da Nye Notabene overtok konkursboet til Notabene Holdning fulgte det med 110 butikker. I dag består kjeden av 108 butikker, etter at det er åpnet to nye butikker i 2016, i 2015 ble butikkantallet redusert med tre butikker. Tross reduksjonen av butikker i 2015 klarte selskapet en marginal topplinjevekst fra 476,4 millioner kroner til 478,1 millioner kroner i fjor, hvorav varegruppen bøker stod for halvparten av salget. Kjeden sysselsetter nå 560 ansatte.

Nesten 60 prosent av omsetningen ligger på Sør- og Østlandet. Vestlandet og Midt-Norge utgjør en tredjedel, mens Nord-Norge bidrar med 10 prosent.

– Notabene har opparbeidet en kultur hvor ansatte våger å prøve ulike ting, samtidig som vi har klart å bygge videre på det som var bra fra årene før. Vi forventer at omstillingsarbeidet i 2016 vil forbedre inntjeningen ytterligere, mener Stian Simonsen.

 

Les også: Ny sjef i Notabene

 

 

(Hovedfoto: Notabene / Nerstranda senter)