Solid førstekvartal

BOKOMSETNINGEN: Hyggelig fasit for årets første kvartal, trass i nedstengninger.

Corona-stengingen av mange bokhandler har skapt bekymring rundt boksalget. Ferske tall fra Forleggerforeningen er likevel overraskende positive.

Sammenlignet med fjoråret viser den samlede omsetningen for papirbøker en vekst på 5,6 prosent.

Skolebøker med betydelig økning

Fagfornyelsen virker endelig ha fått litt fart på skøytene. Skolebokomsetning var opp nesten 50 prosent til nære 50 millioner kroner i første kvartal.  Tillegg kommer salget av digitale læremiddel, som økte med litt over 30 prosent, men disse inkluderes ikke i månedsstatistikken fra Forleggerforeningen.

Norsk sakprosa og skjønnlitteratur også i pluss

Sakprosa og skjønnlitteratur er nesten jevnstore, begge bidrar med forlagsinntekter i overkant av 75 millioner kroner.

Sakprosa la på seg 6,2 prosent. Norsk sakprosa viser betydelig økning, 16 prosent opp for voksenbøker og hele 42 prosent for barn, mens oversatt rapporterer betydelig nedgang.

Samme gjelder også for skjønnlitteraturen som samlet øker med 1,6 prosent. Norsk skjønnlitteratur øker med hele 34 prosent for voksne og 20 prosent for barn. Oversatt skjønnlitteratur for voksne er midlertid ned hele 24 prosent til kun 23 millioner.

Kraftig nedgang for pocketboka

Det er ingen hemmelighet at pocketboka er i ferd med å bli kraftig marginalisert, antagelig som følge av lydbokas suksess innen strømmetjenestene. Nedgangen i billigbok-omsetningen beløp seg til hele 18 millioner og endte på 37 millioner, en nedgang på hele 33 prosent.

Strømmetallene for første kvartal får vi først vite mot slutten av april måned. I fjor summerte strømmeinntektene seg til 54 millioner kroner, den gang med en økning på 45 prosent fra 2019. Like sterk vekst kan vi neppe forvente i år, men inntektene vil selvsagt kompensere for fallet i pocketbok-omsetningen.

Hele statistikken kan du lese her.