Snipp snapp snute – så var Hegnar ute

Ny vår og nye tak for Boklageret? Hegnar og Jonassen ikke lenger blant aksjonærene.

Etter dramatiske måneder med betalingsstopp og frivillige gjeldsforhandlinger, er Boklageret i tilsynelatende trygg havn etter en kraftig gjeldssanering. Tre fjerdedeler av selskapets gjeldsbyrde er forduftet med et pennestrøk. Arbeidet med den omfattende gjeldsordningen av vært ledet av advokatselskapet Ro Sommernes, kjent for juridisk spisskompetanse innen konkurs og restrukturering.

Millioner i gjeld forduftet

Gjeldsforhandlingene har vært avholdt utenrettslig, det er dermed vanskelig vite eksakte tall for reduksjonen. BOK365 anslår likevel gjeldsreduksjonen til samlet å beløpe seg til rundt 20 millioner kroner, hvilket kan ha «kostet» selskapet i overkant av 6 millioner å gjennomføre. I tillegg kommer selvsagt advokat- og revisorkostnader som med tiden må ha blitt betydelige.

BOK365 kjenner så langt ikke til forlag som vil måtte ta betydelige tap på årsregnskapet.  Alle som har besøkt Boklagerets butikker vil ha blitt slått av at Bastion har vært godt representert på hylleplass. Spørsmålet er likevel hvor stor del salget via Boklageret utgjør av Bastions betydelige totalomsetning. I følge forlaget er Boklageret en liten men viktig kunde. Videre er Boklagerets økonomiske problemer ikke av ny dato, og eksponerte forlag kan ha avsatt midler til tap på tidligere års regnskap.

Ikke en krone fra Hegnar 

Trygve Hegnar (foto: Kjetil Ree)

Den nødvendige kapitalinnsprøytningen har selskapet antagelig måttet skaffe seg fra morselskapet, Bokkompaniet Holding, holdingsselskapet som foruten Boklageret også eier Notabene-kjeden, Norsk Bokdistribusjon, forlagene Victoria og Nord, samt har eierandeler i Bastion og Goliat. Tidligere var også minoritetsaksjonærene Periscopus (Trygve Hegnar) og Rolv Leander Jonassen medeiere i Boklageret, men disse har ikke deltatt med kapital til gjeldssaneringen. Dette betyr at Boklageret igjen er et heleid datterselskap av Bokkompaniet Holding.

Administrativt underlagt Notabene

Hvorvidt Boklagerets butikker vil fortsette under samme driftskonsept som tidligere er uklart. Det som er kjent er at administrativt vil Boklageret nå bli helt integrert og underlagt Notabenes administrasjon. Videre er det klart at Boklagerets utsalg – i likhet med Notabene-butikkene – vil ha Litteraturabonnement (sortimentsrabatt etter Bokavtalen) og stille bankgarantier til Forleggerforeningens medlemsforlag.

Alternativet er å kjøre samme driftskonsept for Boklageret som for Notabene, med andre ord å kvitte seg med Boklager-konseptet helt og holdent.

Hvem skal lede bokfamilien? 

Stian Simonsen

Ledelsesspørsmålet for hele Bokkompaniet er uavklart. Bokkompaniet Holding (og Boklageret) hadde opprinnelig fire gründere som foresto den daglige driften: Harald Enersen, Robert Johansen, Sjur Mossige og Ola Palm Helland. Disse eier fortsatt 20 prosent hver av Bokkompaniet Holding. Ola Palm Helland har på nyåret trukket seg fra alle styreverv, bortsett fra Forlaget Victoria. Dette tyder på at Helland er på vei ut av «systemet».

Siste aksjonær i Bokkompaniet Holding er finansieringsselskapet Jotunfjell Partners – med et mindre eierinnslag av DNB. Jotunfjell er representert med to styremedlemmer i Bokkompaniet Holding, noe som ganske sikkert har vært utslagsgivende for at man har maktet å hente tidligere leder av Norges største handelshus, NorgesGruppens Tommy Korneliussen som styreformann i holdingsselskapet.

Les også: Notabene gjenoppstår

Står Simonsen løpet ut?

Etter det BOK365 erfarer har adm. direktør i det tidligere DNB-eide holdingsselskapet «Nye-Notabene», Stian Simonsen, fortsatt en sentral og operativ aktør i Bokkompaniet Holding. Dette som sentral konsulent og rådgiver, men uten å inneha formelle verv, eller posisjon. Om Simonsen, med solid bakgrunn fra blant annet konsulentvirksomhet, Statoil Retail (nå Cirkle K) og Hovedorganisasjonen Virke, skulle velge å ta plass i den daglige ledelsen av Bokkompaniet, ville dette i følge bransjeaktører bli sett på som et klart styrkesignal fra bokfamilien med adresse Brugata i Oslo.