– Slik kan livet også sjå ut i dette landet

DAGENS FRAMSNAKKER: Karin Helgøy (foto: Sara Berntsen)

FRAMSNAKKING: Karin Helgøy velger to bøker som på hvert sitt vis tar for seg samfunnets skyggesider.

Vi ruller videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Karin Helgøy, kommunikasjonssjef i Samlaget.

– Gjennomsyrer alle aspekt

Fra Samlagets egen bokliste velger hun Vi, dei fattige av Maria Lavik:

– Lavik viser gjennom tette møter med åtte familiar korleis fattigdom gjennomsyrer alle aspekt ved livet; kosthald, psykisk helse, muligheit for fri leik, framtidstru, og sosialt liv både i den nære familien og i eit større fellesskap. Lavik skriv opplysande og sterkt om noko vi alle treng å bli minna på og få innblikk i. Slik kan også livet sjå ut i dette landet.

Knivskarpt

For å løfte frem en bokutgivelse fra et annet forlag, tar Karin Helgøy turen til Oktober:

Samtykket av Vanessa Springova er den rystande metoo-utgivinga som har endra debatten og jussen i Frankrike. Effektivt og nesten nøkternt bruker ho si eiga erfaring som 13-14 åring til å kle av den franske libertinerkulturen. Knivskarpt og overbevisande! (Omsett av Agnete Øye).