Skuffet over litteraturbudsjettet

Vidar Lund (Foto: Magni Hjertenes Flyum / Bibliotekforening)

– Budsjetta til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet seier mykje bra om å satse på bibliotek og bøker i teksten, men når det kjem til pengar er det lite satsing seier Vidar Lund, leider i Norsk Bibliotekforening.

– Det må kraftigare tiltak på bordet om ein verkeleg ønskjer ei breiare lesesatsing. Vi krev at den komande leselyststrategien må koma med pengar til fleire og større konkrete tiltak for heile bibliotek- og litteraturfeltet. Dette budsjettet vil ikkje bidra til strukturelle grep for å styrkje lesinga, sier Vidar Lund, i en pressemelding fra Norsk Bibliotekforening.

I dag la regjeringen frem sitt foreslåtte statsbudsjett, og der blir det til sammen gitt 5 millioner til innkjøpsordningen i grunnskolebibliotek, 5 millioner til utvikling i grunnskolebibliotek, 2 millioner til tegneserier i innkjøpsordningene for folke- og grunnskolebibliotek, og 2,5 millioner til prosjekttilskudd i skolen.

– Dette er småpengar, til dømes vil prosjekttilskotet utgjera i gjennomsnitt 1000 kr per skule avslutter Lund.

– Leter resultatløst etter sakprosamidler

– Vi er glade for de 44 nye stipendhjemlene under Statens kunstnerstipend, skriver generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø på foreningens Facebook-side. Han fortsetter:

– Vi forventer at flertallet av disse går til faglitterære forfattere og oversettere, som er en gruppe som har vært oversett i mange år. I dag har vår skribentgruppe kun 7 arbeidsstipender til rådighet, mens skjønnlitterære skribenter har samlet over 90. Denne forskjellsbehandlingen kan gjøres noe med nå, uten at man må ta fra de andre.

Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

Vestbø skriver videre at de «leter resultatløst etter mer penger til innkjøpsordningene for sakprosa.»

– Sakprosaordningene ble prioritert i fjor etter at Sosialistisk Venstreparti gjorde en kjempejobb i budsjettforhandlingene, og da lovet partiets kulturpolitiker Kathy Lie at de skulle jobbe for en ytterligere satsing i neste runde. Denne runden er nå, så her må SV ordne opp igjen!