– Tafatte ambisjoner

IKKE FORNØYD MED STATSBUDSJETTET: Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, Daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog og daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig.

Leser søker bok, Norsk Forfattersentrum og Foreningen !les etterlyser en større leselystsatsing fra regjeringen. Forleggerforeningen påpeker at bevilgningene ikke er tilstrekkelige.

– Det er fantastisk at Jon Fosse har fått nobelprisen i litteratur. Skal Norge fortsette å fostre forfattere av et slikt kaliber, må barn i Norge lære å lese og få tilgang til den fantastiske bredden av norsk litteratur, sier Arne Magnus, styreleder i Forleggerforeningen.

STYRELEDER I FORLEGGERFORENINGEN: Arne Magnus (Foto: Gyldendal)

Forleggerforeningen mener at regjeringens forslag om å finansiere den nye leselyststrategien med rundt 30 millioner, ikke er tilstrekkelig. Forleggerforeningen mener satsingen på skolebibliotek må trappes videre opp, og at andre tiltak for å styrke barns leseferdigheter og leselyst mangler finansiering.

Foreningen mener at statsbudsjettet også har store hull på læremiddelfeltet.  Etter at skolebøker fikk noe midler i revidert budsjett i 2023, er Forleggerforeningen skuffet over at etterslepet for å gi norske skolebarn oppdaterte læremidler ikke følges opp.

– Mangelen på oppdaterte læremidler og skolebøker i norske klasserom er dramatisk for både elever og lærere, og dette må regjeringen ta på større alvor. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap er viktigere enn noen gang, og en reell satsing på læremidler er å ruste elevene og samfunnet for fremtiden, sier Arne Magnus, styreleder i Forleggerforeningen.

Etterlyser større lesesatsing

– Vi hadde større forhåpninger sett opp mot den kommende leselyststrategien, skriver Leser søker bok, Norsk Forfattersentrum og Foreningen !les i en felles pressemelding.

I pressemeldingen skriver foreningene videre:

– Det skrives mye fint om lesing, leselyststrategi, litteraturen og bibliotekene i Statsbudsjettet, men det er få friske midler i budsjettet til leselysttiltak. Vi er spente på tidsperspektivet og de økonomiske rammene for leselyststrategien. Regjeringen vil at flere skal lese, og at strategien skal bidra til å skape en kultur for lesing, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet. Skal vi nå slike mål, trenger vi en mer ambisiøs satsing. Vi frykter at leselyststrategien blir mer en kampanje enn en langsiktig og varig innsats på lesing og litteratur blant alle målgrupper i hele Norge. Når Sverige skal bruke 1,8 milliarder, så fremstår ambisjonene våre i Norge som ganske tafatte.