– Skriv, skriv, skriv!

Helene Uri er en av sju profilerte forfattere som deler sine beste skrivetips med våre lesere.

– I enhver idrett må man øve for å bli flink. Det må du også som forfatter, sier Helene Uri. – Skriv, skriv, skriv! er hennes oppfordring til forfattere in spe.

Som en av sju forfattere, kommer språkprofessoren med flere gode råd til de som måtte mene at de går romlende rundt med en forfatter i magen. Helene Uri har solid bakgrunn for å komme med praktiske råd og vink til de skrivende. Hun er professor II i kreativ skriving ved Norges Kreative Fagskole, hun sitter i styret i Språkrådet og i juryen i Nordisk Råds litteraturpris.

Da hun gjorde forarbeider til sin roman Rydde ut, som finner sted i Finnmark, fant Helene Uri ut at slekten var delvis samisk. Oldefaren hennes var sjøsame. Dette hadde blitt fortiet i familien under fornorskningsperioden.

– Bruk store ord for å beskrive små ting og små ord for å beskrive store ting, er blant Helene Uris mange gode råd.

Flere gode forfatter-råd får du her: https://bok365.no/artikkel/a-skrive-er-et-arbeid-ikke-et-kall/#author-tips