– Å skrive er hardt arbeid, ikke et kall

Se Henrik Langelands 10 skrivetips

– For de aller fleste er ikke det å være forfatter noe guddommelig kall. Det handler først og fremst om disiplin og rutiner, sier Henrik Langeland (41). Få er egnet til å gi deg noen gode skrivetips med på veien en nettopp Henrik. Hans eget forfatterskap som spenner svært vidt, han har blant annet skrevet bok om det å skrive og holder jevnlig forfatterkurs.

Henrik Langeland fikk sitt store gjennombrudd med Wonderboy i 2003, om den unge jetset’eren Christian von der Halls suksess og fall i norsk næringsliv. Boken fikk en slags oppfølger med Fyrsten tidligere i år, hvor van der Hall dukker opp som valgkampstrateg for Høyre og Erna Solberg. Mange regner denne underholdningsromanen som en morsom pustepause i Henrik Langelands store prosjekt: en romansyklus om fire oslofamilier på 1980- og 90-tallet. Her er det allerede kommet ut to romaner: Verdensmesterne (2010) og Hauk og due (2012).

En mer kompetent «kjøreskolelærer» skal du lete lenge etter: Henrik har doktorgraden (PhD) i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med en avhandling om Marcel Proust. Han var i flere år redaktør for det litterære tidsskriftet Vinduet. I Fortellerkunst (2011) tar han for seg den praktiske skrivekunsten, ved å bruke Per Pettersons Ut og stjæle hester som eksempelbok. Henrik holder også årlige skrivekurs: http://www.tiden.no/index.php?ID=Kurs&counter=8

Henriks 10 skrivetips
1. Les andre romaner. Ikke (bare) for fornøyelsens skyld, men forsøk å forstå hva andre forfatter gjør som innebærer at du liker, eller ikke liker, passasjer i boken du leser.

2. Det er ikke antallet romaner du har lest som er avgjørende, men hvordan du har lest dem og hva du har lært av dem.

3. Å skrive en roman er en langsom og omstendelig prosess. Tenk aldri at du skal skrive 300 sider, men tre … og så tre til, neste uke. Og så tre til igjen. I et par år, minst.

4. Det er aldri bortkastet å bruke tid og krefter på å strukturere stoffet (scenene, kapitlene, hendelsene) best mulig. Selve skriveakten oppleves uansett som så personlig, intuitiv og tilsynelatende kaotisk at det er til hjelp å systematisere arbeidsprosessen.

5. Våg å la noen andre lese det du skriver. Men ikke for mange personer, og ikke hvem som helst. Finn en eller to som kan gi deg ærlige tilbakemeldinger. (Andre skjønnlitterære forfattere er ofte altfor subjektive og kategoriske lesere.)

6. Ikke begynn å rette i kommafeil og ortografien for tidlig – da låser du teksten og det blir enda mer smertefullt å stryke/endre senere.

7. Lag en egen fil med det som du blir nødt til å stryke. Kanskje du får bruk for det til et senere bokprosjekt. Dessuten føles arbeidet ikke så bortkastet på den måten.

8. Ikke press deg til å jobbe mer enn tre-fire timer effektivt de dagene du skriver. Knapt noen produktive forfattere gjør det. Alle synes at det er veldig slitsomt å skrive.

9. Lag deg vaner: hvor og når du skriver, hva du drikker når du skriver, når du tar pauser, osv. – hva som helst som gjør skrivingen til noe rutinepreget.

10. Å skrive romaner er i bunn og grunn et arbeid – ikke et kall.

[authortips]