Skjønnlitteratur ned – sakprosaomsetningen opp

BIDRAR TIL SAKPROSA-OPPTUR: Nina Brochmann (t.v.) og Ellen Støkken Dahl. (Foto: Anne Valeur)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Fortsatt sterk norsk bokomsetning, men norsk skjønnlitteratur taper i kampen mot sterke fjorårstall.

Oktober ble ytterligere en bra måned for boksalget. Dette viser tallene for netto forlagsinntekter som Forleggerforeningen nå publiserer.

Veksten i salget av skole- og lærebøker holder i seg. Med fagreformen for grunn- og videregåendeskole som motor, viser skoleboksalget en økning på nesten 140 millioner, noe som gir forlagsinntekter  på 507 millioner kroner, tilsvarende 38 prosent.

I tillegg har forlagene solgt digitale læremidler til skoleverket for 258 millioner kroner. Det aller meste, 220 millioner, er solgt til grunnskolen, en økning på så mye som 66 prosent i forhold til i fjor.

Lære- og fagbøker for høyere utdanning legger også på seg 17 millioner i forhold til fjoråret.

Litt svakere allmennbok

Tallene viser at det fortsatt ikke vil seg helt for voksen norsk skjønnlitteratur. Nedgangen i inntekter for forlagene fra denne bokgruppen utgjorde ved utgangen av oktober 17 millioner kroner, til 96 millioner.

Norsk sakprosa for voksne viser imidlertid en økning på 14 millioner til 199 millioner kroner, noe som kompenserer for fallet til skjønnlitteraturen.

Inntektene fra pocketboka faller 27 millioner til 133 millioner kroner. Nedgangen er et resultat av den kraftige veksten i strømmingen  av lydbøker. Økningen for strømmetjenestene mer enn kompenserer for inntektsbortfallet på pocket, men strømmeinntektene rapporteres kun kvartalsvis.

Ruster for høysesongen

Nå står julehandelen for døren. Tradisjonelt byr årets to siste måneder på så mye som 25 prosent av forlagenes inntekter.