Serieskapere samlet til aksjon

Et samlet tegneserie-Norge har tatt kontakt med kulturministeren med krav om økte midler til tegneseriepotten i Kulturrådet.

Norske serieskapere mener de lenge har vært underprioritert i innkjøpsordningen, og at nå har «tålmodigheten tatt slutt».

De ønsker økte midler til tegneseriepotten i Kulturrådet. Kravet markeres med et spesialtegnet demonstrasjonstog, hvor over 100 norske tegneserieskapere har bidratt, som skal overrekkes kulturminister Abid Raja.

Kulturrådets innkjøpsordning må dobles!

I en pressemelding hevder serieskaperne at stadig flere tegneserier meldes opp til innkjøpsordningen, blir solgt til utlandet og vinner høythengende priser. De trekker også frem at norske tegneserier ligger på topp på bibliotekenes utlånslister, at tegneseriebransjen er i enorm vekst, og at forlagene satser på norske tegneserier.

Serieskapere er glade for å ha en kulturminister som med stolthet snakker om det høye nivået på norske tegneserier. Men hevder at priser ikke er nok for å opprettholde en levende og mangfoldig tegneseriebransje med høyt nivå. Dersom det skal skapes, gis ut, spres og leses tegneserier av høy kvalitet, må tegneserieskapere også få betalt for jobben de gjør med å lage dem.

Serieskapernes sårbare lappeteppeøkonomi

Serieskapere har et tidkrevende arbeid, men tjener likevel svært lite.

I Grafills (norsk organisasjon for visuell kommunikasjon) lønnsundersøkelse, er det nettopp serieskaperne som kommer dårligst ut, med en gjennomsnittlig årsinntekt på 275 000 kroner. De påpeker at innkjøpsordningen er en viktig grunnstein i serieskapernes sårbare lappeteppeøkonomi.

Nå skriver serieskaperne i en pressemelding at de er klare for en gjennomgang av testordningen:

«Innkjøpsordningen ble innført som testordning med begrenset budsjett, og har vært en kjempesuksess. Men det er lenge siden 2012. Norske serieskapere har tålmodig jobbet sene kvelder bak tegnebordet, og ventet på en gjennomgang av innkjøpsordningen for tegneserier. Det skulle skje våren 2021, men arbeidet har stadig blitt utsatt.»

Både Kulturrådets rapport “Logikker i strid” og rapporten fra vurderingsutvalget for tegneserier i 2019, peker på at ordningen er underbudsjettert. I 2019 ble kun 48 prosent av de påmeldte bøkene innkjøpt, den laveste prosenten siden ordningen ble opprettet. Budsjettene øker ikke i takt med antall påmeldte utgivelser, og utgivelser av høy kunstnerisk kvalitet blir ikke kjøpt inn.

Nå skriver serieskaperne avslutningsvis i sin pressemelding:

«Det går en grense for selv en serieskapers tålmodighet (Og de er tålmodige folk. De lager tross alt tegneserier.) Et samlet tegneserie-Norge har en klar beskjed til ministeren: Tegneseriepotten må økes!»